Samtidigt döms en platschef på bolaget till villkorlig dom och 60 dagsböter på totalt 21 600 kronor för arbetsmiljöbrott.

– Platschefen hade tillsynen över arbetsplatsen och är därmed ansvarig för att ingen personlig fallskyddsutrustning användes, säger kammaråklagare Lotten Loberg till Nyhetsbyrån Siren.

Åklagaren fastslår att flertal brister bidrog till utgången. Inga skyddsanordningar som säkerhetssele eller skyddsnät användes, samtidigt som takarbetarna inte heller fick tillräckliga säkerhetsinstruktioner.

Maxbeloppet för en företagsbot vid arbetsmiljöbrott höjdes kraftigt vid årsskiftet, med syftet att större företag som begår allvarliga brott ska kunna få mer kännbara påföljder.

Det är dock inget som påverkat det aktuella ärendet som stöds av den tidigare lagstiftningen.