Fem LO-förbund hoppade i veckan under uppmärksammade former av Las-förhandlingarna mellan LO, Svenskt näringsliv och PTK. 

Under veckan har också Lärarnas riksförbund sagt att de inte står bakom förhandlingarna och fler TCO förbund kan vara på väg att göra samma sak.

Orsaken till avhoppen var ett dokument från Las-förhandlingarna som nyligen presenterades för förbunden och som bygger på förhandlingar som pågått sedan i våras.

En formulering i dokumentet som fått många fackliga att se rött är att begreppet ”saklig grund” skulle kunna tas bort ur lagen om anställningsskydd, Las.

Begreppet är centralt i Las och den grundläggande spärren mot godtyckliga uppsägningar.

Las slår fast att en arbetsgivare inte kan säga upp vem som helst efter eget huvud. I stället måste en uppsägning från arbetsgivaren alltid ske på saklig grund. 

I denna sammanställning, som först publicerats i Arbetet, reds det ut vad det faktiskt innebär.

Det finns bara två typer av saklig grund enligt las:

Tecknad hammare och skiftnyckel som ligger i kors
Arbetsbrist

Den ena typen av sakligt skäl kallas arbetsbrist. Det innebär att det helt enkelt inte finns jobb åt alla som arbetar på en arbetsplats, på grund av exempelvis nedskärningar.

I praktiken är det arbetsgivaren själv som bestämmer om det är arbetsbrist och om någon alltså behöver sägas upp. Men arbetsgivaren får inte välja vem som ska sägas upp vid arbetsbrist utan bara att någon ska sägas upp. 

Här kommer de så kallade turordningsreglerna in, det vill säga att den som senast anställdes är den som får gå först.

Januariavtalet mellan S, MP, C och L slår fast att las ska ändras genom ”tydligt utökade undantag från turordningsreglerna” om parterna inte kommer överens i sina las-förhandlingar. Det skulle alltså ge arbetsgivaren större makt att själv välja vem som ska sägas upp vid arbetsbrist.

Bild: Colourbox/Edit

En stiliserat tecknad person med bygghjälm.
Personliga skäl

Den andra typen av saklig grund är personliga skäl. Det är en möjlighet för arbetsgivaren att säga upp en person som på något sätt misskött arbetet eller uppträtt olämpligt för jobbet.

Orsakerna till uppsägningen måste ha inträffat inom de senaste två månaderna. Väntar arbetsgivaren längre än så med att agera kan hen inte hänvisa till personliga skäl vid en uppsägning.

Bild: Colourbox/Edit

Exakt vad saklig grund betyder i praktiken har preciserats i hundratals domar i Arbetsdomstolen genom åren.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Tidningen Elektrikern och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.