I januariavtalet finns en punkt om att lagen om anställningsskydd, las, ska ändras. Det ska bli fler och tydligare undantag från turordningsreglerna och billigare att säga upp personal. 

Regeringen tillsatte i våras en utredning som ska vara klar 31 maj nästa år. 

Under samma tidsperiod har parterna: LO, Svenskt Näringsliv och PTK, möjlighet att nå en överenskommelse.

Lyckas de inte genomförs regeringens förslag, enligt överenskommelsen mellan regeringen och Centerpartiet och Liberalerna bakom januariavtalet.  

Under hösten har förhandlingsarbetet mellan parterna varit intensivt, med möten nästan veckovis. Detta för att skynda på innan avtalsrörelsen drar i gång på allvar.

– Jag har suttit med i en liten förhandlingsgrupp. Och vi har sagt att vi skulle vilja ha en principöverenskommelse innan årsskiftet, säger Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare på IF Metall till Arbetet

Industriavtalet, som sätter lönetaket, brukar vara klart i slutet av mars. Därefter är det bråttom innan regeringens tidsfrist löper ut. 

Mattias Dahl, vice vd på Svenskt näringsliv och med ansvar för las-frågan, menar att det är en komplicerad förhandling.

– Men som vid alla förhandlingar vill man att de ska bli klara så snart som möjligt. Det är helt naturligt att det blir färre träffar om las-omställningen under avtalsrörelsen.

Ni kommer framåt? 
– Ja, en förhandling går alltid framåt så länge parterna sitter kvar vid bordet. 

Martin Wästfelt, förhandlingsledare för PTK, säger också att arbetet inte kan vara lika intensivt under avtalsrörelsen. 

– Det har varit positiva framsteg i det vi har gjort och att vi har gjort lite mer partsgemensamt än vad man brukar. 

Hur viktigt är det att ni kommit en bit på vägen?
– Det är viktigt eftersom vi måste förhålla oss till den statliga tidtabellen. Det är viktigt att vi jobbat hårt och att vi fortsätter att jobba hårt. 

Vilka är de svåraste frågorna?
– Alla frågor är stora och svåra. 


Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Tidningen Elektrikern och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.