• Foto: Anna Norling

Under Elektrikernas facklig-politiska konferens på Rönneberga passade Elektrikern på att ställa några frågor till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Frågor om dödsolyckorna, Januariavtalet och om vad hon tar med sig från mötet med Elektrikernas förtroendevalda.

Hur ska regeringen arbeta för att minska dödsolyckorna på arbetsplatserna?

– Vi måste göra det som krävs för att vända utvecklingen. Jag måste också inse att det finns de som kan de här frågorna bättre än jag. Det är därför jag pratar med arbetsmarknadens parter och de expertmyndigheter vi har. Jag prövar vissa tankar med dem.

 Vad är det för typ av tankar?

– Sådant som om preskriptionstider behöver förändras, om vi behöver ha sanktioner i fler situationer än i dag, om vi har rätt kompetens hos skyddsombud och inspektörer, om vi har tillräckligt med inspektörer. Vi har även infört entreprenörsansvar, hur fungerar det?

Just nu har vi en utveckling att fler dör på jobbet, och det är helt oacceptabelt.

LÄS ÄVEN: Facket och politiken på Rönneberga: ”Helvete vad svårt det är”

Då är ju frågan varför ingen minskning har skett, trots att vi har haft en socialdemokratiskt ledd regering de senaste fyra åren?

– Det har jag inget svar på, vi har rustat oss väldigt väl, bland annat med ökade resurser till Arbetsmiljöverket, även om det såklart tar lite tid att få utbildade inspektörer på plats. Vi har startat en myndighet för arbetsmiljökunskap och vi har påbörjat ett arbete mot skurkföretagen. Men eftersom utvecklingen inte har vänt, så är det uppenbart att vi måste göra mer. Jag tror inte att de insatser vi gjort är fel, men jag tror att vi måste göra mer.

När det gäller Januariavtalet, hur mycket hade du att säga till om punkterna på arbetsmarknadsområdet?

– Jag har haft bra insyn i processen.

 Hur gick dina tankar?

– Jag tror att det här är vad som krävs för att det ska bli ett samarbete där Centern och Liberalerna ingår. Vi står ju väldigt långt ifrån varandra när det gäller just arbetsmarknadspolitiken.

LÄS ÄVEN: Sjöstedt ger ett ”misstroendelöfte” om förslag lägga om försämrad arbetsrätt

Vad är din kommentar gällande punkten om arbetsrätten?

– Vi hade inte velat gått så långt, men det är tydligt att det krävdes. Det syntes inte minst i december när Centern sa nej till den kompromiss vi föreslog då.

 Innebär inte skrivningen om att ”om inte parterna når en överenskommelse om hur LAS ska reformeras på ett sätt som ger ökad flexibilitet så drivs utredningens förslag igenom” en form av utpressningssituation, där arbetsgivarna har trumf på hand?*

– Det är inte säkert. Det finns en risk, men jag tycker inte att man säkert ska dra den slutsatsen. I avtalet finns i och för sig det här med ytterligare undantag från turordningsreglerna men även att man ska skyddas mot godtycke, att det ska finnas en balans mellan parterna och att man ska lägga förslag om ökad rätt till kompetensutveckling och omställning, så jag tror att det gäller att gå in i det här arbetet med utgångspunkt att man ska göra en god kompromiss av detta.

 Vad lärde du dig av mötet med Elektrikernas förtroendevalda?

– Jag lärde mig mycket av logiken och strukturen i branschen, som när en ensam person ska åta ut i mörker och kyla och uträtta något långt borta i skogen med de faror och risker som det innebär. Att det finns en risk att man inte hämtar en person till, fast man vet att man kanske borde göra det. Jag fick en större kunskap om att det inte bara är de frågor som ligger på mitt bord med arbetsmiljöarbete som behöver adresseras om man ska vända utvecklingen med dödsolyckor i branschen. Så jag kommer nu att ta kontakt med Anders Ygeman som är ansvarig minister för energifrågor och diskutera vad vi kan göra gemensamt.


LÄS ÄVEN: Facktoppar räds inte ny mandatperiod: ”S har inte sålt ut sin själ”


* Ur punkt nummer 20 i överenskommelsen mellan S, MP, L och C:

”Lagen om anställningsskydd ska ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. Utredningen som får i uppdrag att utarbeta denna lagändring ska vidare lägga förslag som, särskilt för mindre företag, innebär lägre kostnader vid uppsägningar, samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls.

Utredningen ska föreslå hur arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling och den anställdes omställningsförmåga stärks. Utredningen ska också arbeta med förslag som skapar en bättre balans i anställningsskydden för personal med olika anställningsvillkor.

Utredningen ska i dessa frågor och generellt särskilt beakta de små och medelstora företagens behov av flexibilitet och ska, utöver kontakter med arbetsmarknadens parter, ha kontakt med dessa företags organisationer.

Om parterna når en överenskommelse om hur LAS ska reformeras på ett sätt som ger ökad flexibilitet ska regeringen istället lägga förslag i linje med parternas överenskommelse. I annat fall genomförs utredningens förslag.”


Anna Norling
anna.norling@lomediehus.se