Urban Pettersson understryker att själva förhandlingarna inte har startat än, utan än så länge har parterna arbetat med att ta fram förarbeten. Förhandlingarna är tänkta att komma igång i vår, efter avtalsrörelserna.   

– Det man håller på med nu är att diskutera vad vi ska förhandla om. Men det innebär inte att vi säger att ”ni får som ni vill i den här frågan”, utan när förhandlingarna är genomförda, då kommer vi att ta ställning till resultatet. 

Elektrikerförbundet har alltid haft den bevekelsegrunden att vi förhandlar färdigt först, innan vi tar ställning. Och vi har tänkt att fortsätta den traditionen.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

– Nu vet vi ju inte resultatet, det är ingen som vet. Det är ingen som kan säga att det blir si eller så. Däremot så är det så att det finns ett antal jävligt tuffa frågor i det här, det är vi fullt medvetna om, men det betyder ju inte att vi med automatik har bestämt att vi till exempel skulle släppa ”saklig grund”, utan vi vill förhandla färdigt, därefter tar vi ställning. Och det är så man gör i normalfallet. Elektrikerförbundet har alltid haft den bevekelsegrunden att vi förhandlar färdigt först, innan vi tar ställning. Och vi har tänkt att fortsätta den traditionen. 

Vad tror du att det innebär för förhandlingarna att de fem förbunden har hoppat av?

– Det återstår att se, men det är fortfarande så, att det är majoriteten av de anställda på den privata marknaden i LO-förbunden som är kvar, så utifrån det så finns det fortfarande ett förhandlingsunderlag. 

– Det som jag tycker är viktigt att komma ihåg är att det var LO som begärde förhandling med Svenskt näringsliv med avsikt att förbättra anställningstryggheten på svensk arbetsmarknad, och i min värld har inte det förändrats, vi har fortfarande den inställningen. Sedan att arbetsgivaren har en annan inställning, det går inte att göra så mycket åt, men att det skulle göra att de med automatik får göra som de vill, det köper jag inte. Då skulle det bli nej från oss också i slutändan.