”Där är det mycket viktigt att ha en skyddslagstiftning som är värd namnet, och som inte urholkas av AD och en del politiker”, skriver kocken Christian Kutzner.

Efter att ha jobbat i närmare 30 år som ombudsman i Hotell och restaurangfacket, även om jag sedan 2016 varit pensionär, har jag en hel del erfarenhet av tillämpandet av LAS.

Man kan ju inte låta bli och följa den, tyvärr negativa, utvecklingen och övertoner av en del arbetsgivarparter.

Under mina år upplevde jag i början inte några problem med tillämpandet av till exempel turordningsreglerna.
Sist anställd först ut. Undantag för kvalifikation för de som hade yrkesutbildning som till exempel kock.

De flesta var tillsvidareanställda. Sedan kom 1990-talskrisen. Många blev uppsagda och arbetslösheten fördubblades. Kockar blev relativt snabbt återanställda, men med fler arbetsuppgifter.

Men i den vevan ökade visstidsanställningarna, många blev anställda vid behov och dag för dag. Det ledde till en kraftigt ökad osäkerhet för de anställda där vi i facket fick begränsade möjligheter att hjälpa medlemmarna.

LÄS ÄVEN: I städerna sätts reglerna för turordning ur spel – helt lagligt

Sedan drev de borgerliga, med hjälp av Miljöpartiet, igenom undantag från turordningsreglerna för anställda i små företag. Då begärde arbetsgivarna först undantag av turordning och dessutom undantag på grund av kvalifikation.

Där blev vi snabbt oense, eftersom det oftast handlade om att säga upp föräldralediga, sjukskriva eller personer man inte gillade. Där var de lättare att hålla fast vid turordningen förutom ren arbetsbrist.

Under mina närmast 30 år som ombudsman har bara en handfull ärenden gått till central förhandling gällande turordning.

Den nyaste AD-domen som gav arbetsgivaren rätt att hyvla arbetstiden är en katastrof. Under mina år hände det att arbetsgivaren ville minska arbetstiden för en anställd men det föregicks ALLTID av förhandling och uppsägning av arbetsbrist och samtidigt erbjudande efter uppsägningstiden med de lägre antal arbetstimmarna.

Jag tror dessutom att ett rent yrkesförbund som Elektrikerna med en homogen yrkesgrupp har lättare att hantera frågorna än förbund med anställda som till exempel Hotell- och restaurangbranschen och Handels, där allt för få har en branschinriktad yrkesutbildning.

Där är det mycket viktigt att ha en skyddslagstiftning som är värd namnet, och som inte urholkas av AD och en del politiker.

LÄS ÄVEN: Arbetsgivarna om LAS: ”Behövs ett yttre hot”

Vad skulle jag vilja förändra är: 

• Alla anställda som inte har erhållit anställningsbevis vid arbetets början är tillsvidareanställd på heltid.

• Ta bort generella undantag från turordning för små arbetsplatser. Antal småarbetsplatser ökar och allt fler omfattas av undantaget

• Om inte det går, ge möjlighet för överprövning i domstol av undantag i turordningen

• Hyvling skall inte kunna ske utan att de bevisat finns arbetsbrist

• Inför i lag att arbetsgivaren behöver bevisa arbetsbrist, såsom sker i en del andra änder.

Tack för ordet!