Artikeln uppdaterades 2019-12-10, klockan 15.40

De fem förbund som nu enligt uppgift lämnar förhandlingarna är dels Kommunal, dels fyra av de fem 6F-förbunden: Målarna, Seko, Fastighets och Byggnads. Sedan tidigare har även Pappers lämnat förhandlingarna. 

Elektrikerförbundet är det enda av 6F-förbunden som stannar kvar i partsförhandlingarna om förändring av Lagen om anställningsskydd.

– Elektrikerförbundet har alltid haft den bevekelsegrunden att vi förhandlar färdigt först, innan vi tar ställning. Och vi har tänkt att fortsätta den traditionen, säger Elektrikerförbundets ordförande Urban Pettersson.

Här kan du läsa hela intervjun med Urban Pettersson:

Målarnas förbundsordförande, Mikael Johansson, kommenterar Målarnas beslut att lämna förhandlingarna:

– Vi kan aldrig hindra att folk blir uppsagda på grund av arbetsbrist, men med lagar kan vi hindra godtyckliga uppsägningar, säger Målarnas ordförande Mikael Johansson som ser att förhandlingarna är på väg i en riktning som Målarna inte kan ställa upp på.

– Den avsiktsförklaring som nu ligger framtagen av parterna LO, PTK och Svenskt näringsliv öppnar upp för mer otrygghet och ger arbetsgivarna för stor makt.

Den avsiktsförklaring som nu ligger framtagen av parterna LO, PTK och Svenskt näringsliv öppnar upp för mer otrygghet och ger arbetsgivarna för stor makt.

Mikael Johansson, förbundsordförande Målarna

Enligt en avsiktsförklaring som Ekot har läst ska begreppet ”saklig grund” tas bort ur lagen om anställningsskydd. I dag krävs att en uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad. Det innebär att endast uppsägningar av personliga skäl och arbetsbrist är lagliga. 

Avsiktsförklaringarna som parterna har presenterat där utgångspunkterna för de fortsatta förhandlingarna beskrivs går alldeles för långt, enligt Sekos ordförande Valle Karlsson.

– Innehållet i detta dokument går till och med längre än inriktningen i Januariavtalet. Dokumentet öppnar upp hela LAS till våra medlemmars nackdel. Detta kan vi inte acceptera och därför lämnar vi förhandlingarna, säger Valle Karlsson i ett pressmeddelande.

Dokumentet öppnar upp hela LAS till våra medlemmars nackdel. Detta kan vi inte acceptera och därför lämnar vi förhandlingarna

Valle Karlsson, förbundsordförande Seko

Tobias Baudin, Kommunals ordförande, säger till Kommunalarbetaren att han känner sig förd bakom ljuset av LO:s ledning. 

– Vi har på varje styrelsemöte i LO frågat om vad som händer i förhandlingarna, och fått till svar att det finns inget att rapportera.

– Nu har vi fått ett förslag till en principöverenskommelse och har fått veta att det sedan i våras har pågått intensiva förhandlingar om den. 

Tobias Baudin berättar vidare att han i LO:s styrelse har krävt full insyn i de fortsatta förhandlingarna, genom att varje förbund ska sitta med vid förhandlingsbordet.

Kommunals tillit till och förtroende för LO:s ledning är förbrukat i dessa förhandlingar.

Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal

– Det sa LO:s ledning nej till. Därför hoppar vi av förhandlingarna. Kommunals tillit till och förtroende för LO:s ledning är förbrukat i dessa förhandlingar.

Förhandlingarna som handlar om förändringar i Lagen om anställningsskydd är en följd av Januariavtalet.

Politikerna har gett parterna möjlighet att komma överens om förändringar, om de inte gör det kommer regeringen och samarbetspartierna göra förändringar i arbetsrätten som de aviserade i 73-punktsprogrammet i januari.

Om regeringens utredning:

Utredningens direktiv bygger på januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 maj 2020 och förändringarna i LAS ska genomföras senast 2021.

Utredningen ska utreda och ge författningsförslag i fyra delar: 

  • Tydligt utökade undantag från turordningsreglerna i LAS.
  • Inom ramen för anställningen stärka arbetsgivarnas ansvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga.
  • Författningsförslag som särskilt för mindre företag innebär lägre kostnader vid uppsägning samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls.
  • Överväga författningsförslag i syfte att skapa en bättre balans i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor.

I direktiven står också att förslagen bör samlat innebära att en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls. Det är också viktigt att arbetsmarknadens parter har möjlighet att bygga vidare på de kollektivavtalslösningar som redan finns.

Källa: regeringen.se