”Vilket fynd!”, kanske du tänker när du plockar upp den coola CD-spelaren eller den batteridrivna speldosan från hyllan och vrider den mellan händerna.

Något många inte tänker på är dock att loppisfyndet kanske inte är elsäkert.

El och batterier i leksaker

Detta gäller inte minst leksaker. Leksaker som säljs i svenska butiker ska uppfylla en viss standard, men när du fyndar på loppis är det ofta svårt att veta varifrån den skuttande kaninen eller den blinkande bilen kommer från början.

I en undersökning som Konsumentverket genomförde 2015 visade det sig exempelvis att 20 av 21 leksaker som köptes på marknader inte klarade säkerhetskraven för kvävning. Därför är det värt att vara extra försiktig även när det kommer till elektricitet och batterier i leksaker.

Kolla till exempel så att batteriluckan inte kan öppnas utan att använda ett verktyg, och att det inte sitter gamla batterier i som kan börja läcka batterisyra.

Checklista för loppisfynd:

 • Kolla allmänt intryck som slitage och ålder,
 • Se över sladd, stickpropp, strömbrytare och eventuell lamphållare,
 • Finns det några märkningar (som exempelvis CE-märket)?
 • Kontrollera att lampan är avsedd för 230V AC,
 • Fråga gärna var och när prylen är köpt,
 • Vilken typ av stickpropp har elprylen (om den inte är bortklippt),
 • Ta med i beräkningen om elprylen behöver renoveras eller byggas om för att kunna användas.
 • Om det är en leksak med batterier, kolla så att batteriluckan inte kan öppnas utan verktyg.
 • Kolla även så att det inte sitter gamla batterier i, som kan ha börjat läcka syra.

CE-märkning och S-märkning

Om elprylen ska pluggas in i väggen är det dessutom några saker du behöver kontrollera innan du skrider till verket.

Först behöver du förstås se över skicket rent allmänt:

 • Är prylen gammal och sliten? Finns det sprickor eller andra skador i sladd eller stickpropp?
 • Hur är skicket på strömbrytaren?
 • När det gäller lampor behöver du även kontrollera lamphållaren.
 • Har prylen dessutom de rätta märkningarna?
CE-märket
Vad är en CE-märkning?

Sedan 1994 ska alla elprodukter som säljs i handeln nämligen vara CE-märkta.

Det ska även finnas information om tillverkare, importör, märkspänning, maxeffekt, isolationsklass och IP-klassning.

Om elprylen är äldre än så ska det i alla fall finnas en S-märkning, som visar att den följer svensk standard. Detta gäller för lampor såväl som för anda elprylar.

– Ju mer du vet om lampan innan du köper den desto bättre. Fråga gärna säljaren var lampan är köpt och när. Hittar du ett CE-märke betyder det att tillverkaren intygar att den är tillverkad enligt de regler som gällde vid den tidpunkten, säger Elsäkerhetsverkets elinspektör Per Samuelsson i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Om lampan är i dåligt skick men du vill ha den ändå bör du lämna den till ett elföretag för renovering.

Jord och stickproppar

Du behöver också kontrollera om elprylen är jordad. Är den inte det får du inte använda den i ett uttag med jord – om den inte är dubbelisolerad och därmed tillhör en annan skyddsklass.

Dubbelisolerade stickproppar, ibland kallade ”Europapluggen”, är nämligen konstruerade så att de inte kan öppnas, är platta och passar i alla uttag.

Alla svenska hus som är byggda efter 1994 ska ha skyddsjord, men äldre hus kan fortfarande ha ojordade elsystem.

– Om du köpt en lampa med ojordad stickpropp och vill använda den i ett jordat uttag behöver du först lämna den till ett elföretag som får bygga om den till jordad. Du får alltså inte bara byta sladd och stickpropp från ojordad till jordad. Är olyckan framme kan delar av lampan bli strömförande, säger Per Samuelsson.

Nya DCL-uttagen för lampor

Tänk även på att EU-standarden för stickproppar till tak- och fönsterlampor nyligen ändrats. Det innebär att dessa stickproppar byts ut till nya DCL-proppar.

En tak- eller fönsterlampa som ska anslutas till ett DCL-uttag måste vara jordad eller dubbelisolerad, så om du loppisfyndar en ojordad taklampa måste den byggas om.

Detta innebär en extra kostnad att ta hänsyn till innan köpet.

Bortklippt stickpropp = frånsagt ansvar

Värt att komma ihåg är också att om säljaren klippt bort lampans stickpropp frånsäger sig hen ansvaret för produkten.

I sådana fall ligger ansvaret istället på den som låter reparera och sedan använder den. Här har du som fyndat alltså ett stort eget ansvar för produkten.