Solen skiner och grillvädret hägrar. Precis som förra året är dock vädret på många håll så torrt att det redan råder eldningsförbud i flera kommuner.

Räddningen kan vara elgrillen – men då finns det fortfarande några saker att tänka på.

Det första du ska göra innan du använder din grill är att se till att den inte är skadad eller trasig.

Ta en titt på sladden och kontakten så att de är hela och utan sprickor. Om något gått sönder måste du åtgärda det innan du använder grillen.

Sedan behöver du se till att grillen verkligen är anpassad för utomhusbruk. Det finns nämligen bordsgrillar som inte är det, och därmed inte är skyddade mot exempelvis fukt och regn.

Detta undersöker du genom att kontrollera att grillen har rätt IP-klass.

Checklista för el-grillning:

☐ Kontrollera att inget är trasigt.

☐ Är det en utomhusgrill som är skyddad mot fukt och regn?

☐ Är grillen CE-märkt?

☐ Läs igenom bruksanvisningen.

☐ Är uttaget jordat?

☐ Dra ur sladden när du är klar.

Du behöver även kontrollera att grillen har rätt märkning.

– Alla elektriska produkter som säljs inom EU idag ska vara CE-märkta. Det innebär att tillverkaren intygar att produkten uppfyller gällande krav på säkerhet, säger Elsäkerhetsverkets elinspektör Thomas Nilson i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Det ska också alltid finnas en bruksanvisning på svenska. Läs alltid genom den innan du använder din elgrill, det är viktigt då det är en elprodukt som används utomhus och därmed utsätts för andra påfrestningar som väder och vind.

Nästa fråga är huruvida uttaget du använder till elgrillen är jordat.

Om ett fel inträffar och strömmen tar fel väg kan det vara livsfarligt om det inte finns en jordfelsbrytare som kan bryta strömmen.

Det finns även portabla jordfelsbrytare att köpa.

När du har grillat klart finns det en viktig sak till att tänka på: Dra ur sladden.

Det är du som äger grillen som bär ansvaret för den, och mycket kan gå fel om sladden sitter i.

Det kan finnas barn i närheten, och en kvarglömd sladd kan också vara mycket farligt om den inte syns när du klipper gräset.