Sommaren är här med sol, bad och härligt ljusa kvällar på verandan. Samtidigt är det den tid på året då vi i högre utsträckning än vanligt tar med oss elen utomhus – med alla risker som det innebär.

Elsäkerhetsverket har därför sammanställt en lista på säkerhetstips som det är bra att ha koll på när poolen och grillen åker fram.

El utomhus

En stiliserad ikon av en simmande person

Har du till exempel el i trädgården? Det kan vara allt från en utomhuspool med pump och värmeanläggning, till den där mysiga ljusslingan på altanen.

Då ska du tänka på detta:

→ Det som är fast installerat ska vara gjort av ett elinstallationsföretag. Misstänker du att det finns brister? Gör en el-besiktning!
→ Dra aldrig en elkabel från ett uttag inomhus för att använda till produkter utomhus.

Och givetvis ska du se till att dina nära och kära skyddas av en jordfelsbrytare när de badar i poolen eller är nära utomhusbelysningen. En jordfelsbrytare kan nämligen rädda liv.

→ Se till att du har jordfelsbrytare – kontakta ett elinstallationsföretag om du behöver installera en.
→ Glöm inte att sköta och testa den jordfelsbrytare du har. Den måste motioneras för att fungera!

De produkter som ska användas ute måste vara anpassade för det.
→ Kontroller produkternas IP-klass! IP44 eller högre är normalt att kunna ha utomhus.
→ Kontrollera alltid i produktens bruksanvisning vad som gäller för din specifika produkt.

Bild: Colorbox/Edit

Oväder och blixtnedslag

En stiliserad ikon av ett blixtrande moln

Vi vill gärna att det ska vara soligt från maj till september, men ingen svensk sommar förflyter utan oväder, blixt och dunder. När åskan går måste du vara extra försiktig och tänka på säkerhetsaspekterna. Oftast tar sig blixten in i byggnader via el- eller telenätet.

När det åskar uppstår höga spänningar, och även om blixten inte slår ner i huset kan elektriska produkter såsom TV-apparater och datorer skadas. Utrustning som är kopplad till el- och telenätet är särskilt utsatt vid åska.

Blixtnedslag kan skada ledningar och komponenter utan att det märks. Då kan så kallad krypström uppstå och senare ge upphov till brand. Tänk därför på detta under sommaren:

→ Det bästa skyddet är att dra ur sladden till ansluten el- och teleutrustning. Detta är extra viktigt om du till exempel reser bort.
→ Låt ett elinstallationsföretag installera en jordfelsbrytare – det är viktigt även ur många andra elsäkerhetsaspekter.
→ Om du inte har en jordfelsbrytare och en säkring har gått i samband med åska, så är det viktigt att låta ett elinstallationsföretag besiktiga elinstallationen. Brand kan uppstå flera veckor efteråt om husets elinstallation har tagit skada och så kallad krypström uppstår.

Bild: Colorbox/Edit

Bygga om hemma

En stiliserad ikon av verktyg

Många ser sommaren som ett fint tillfälle att bygga om hemma, eller kanske i sommarstugan.

Om din renovering innebär elarbeten ska du se till att den som gör arbetet hos dig faktiskt har tillstånd att göra det.

→ Kolla upp det företag du vill anlita i Elsäkerhetsverkets tjänst ”Kolla elföretaget”. Där får du svar direkt.

Bild: Colorbox/Edit

På resande fot

En stiliserad ikon av en väska

Kanske du skippar den oberäkneliga svenska sommaren till förmån för sol och bad i något annat land? Då ska du vara på din vakt när du överväger att köpa med dig elprodukter hem.

Det är nämligen inte alla utländska elprylar som är anpassade för att använda hemma i Sverige.

→ Kontrollera märkningen! 230 volt är det som vi har i väggen
→ Kontrollera att elprylen har en stickpropp som är tillåten och passar hemma.
→ Se till att få med en bruksanvisning som du förstår. Du kanske inte kan få en på svenska, men däremot ska du se till att få den på engelska eller något annat språk som du kan. Det är för att du ska kunna använda prylen på rätt sätt.

Bild: Colorbox/Edit