Det handlar om en stickpropp med tillhörande uttag till spisar med enfasanslutning upp till 25 A. Donen är väldigt vanliga i Norge, därav det svenska smek- eller kanske öknamnet.

De är inte okända i Sverige, men däremot har det varit viss tveksamhet kring om det är ok eller inte att installera donen; Detaljregler i Sverige listar vilka stickproppar, uttag och anslutningsdon som får användas här och där finns inte de norska donen med.

Lite tolkningsfrågor kring reglerna

Samtidigt ingår just Norge tillsammans med Sverige i EES-avtalet vilket innebär att Sverige inte fått hindra norska produkter att säljas och installeras på svensk marknad så länge de inte är farliga. Däremot har inte modellen ”norska spisdon” tillverkade i annat land än just Norge varit tillåtna här… Ja, lite tolkningsfrågor kring reglerna alltså.

– Ja, det var därför vi ville ändra föreskrifterna gällande det här, säger Katarina Olofsson.

Den 1 januari trädde de nya reglerna i kraft, där det numera är ok att installera både don och uttag.

Men behovet i Sverige, där trefas och Perilexuttag är dominerande sedan urminnes tider, är inte jättestort. Möjligen undantaget inbyggnadsugnar/spisar som kan kräva andra, oftast fasta lösningar.

Eller?

– Nja, det var inte så ovanligt som vi trodde och det är flera kommuner som efterfrågat det här. Vid renoveringar i större bostadshus är det emellanåt enfas till lägenheterna.

”Kommuner och bostadsbolag har efterfrågat”

Där har det efterfrågats alternativ till fast installation, menar Katarina Olofsson.

– Också vid bostadsanpassningar då lägenheter anpassas för exempelvis äldre har det också uppstått ett behov. När det gäller spisvakter anses det enklare att lösa eller flytta med sig grejorna om det är stickpropp. Kommuner och bostadsbolag har efterfrågat detta, säger Katarina Olofsson.

Viktigt i sammanhanget är att uttaget är konstruerat och provat för 230V max 25A. Det är alltså inte tillåtet att använda det till en tvåfas-lösning 400V.