• Dennis Garpestål och Benjamin Reidl Foto: Andras Molnar

  • Andras Molnar, Dennis Garpestål, Jan Rosendal, Erik Andersson, Philip Lindberg, Jonathan Riedl, Benjamin Riedl. Foto: Andras Molnar

INSÄNT

Jag var på ett arbetsplatsbesök i Eskilstuna, hos Assemblin. Där bygger PEAB en ny servicedepå för tåg i bangårdsområdet Gredby.

Bygget startade i början av 2017 och planeras bli klart efter sommaren 2018. Det är en anläggning med elinstallationer utan dess like. Här finns bland annat långa kulvertsystem, takhöjder över 10 meter och desigarmaturer som är över 6 m långa.

Ledandemontören Dennis Garpestål och Benjamin Riedl tycker att bygget har gått bra trots byggnadens utformning och den pressade tidsplanen.

Man blir lätt väldigt imponerad av den gedigna arbetsinsatsen och noggrannheten som arbetslaget lagt ner här.

LÄS ÄVEN: Besök hos elektriker i Mariestad, Lidköping och Skövde

Är jobbet tänkt att mätas på ackord?

– Klart vi mäter det här, svarar Benjamin och Dennis leende.

Vi sätter genast igång och går igenom viktiga punkter att ta hänsyn till när man vill mäta ett jobb av den här kalibern. Det blir många bra samtal.

Utöver ackord diskuterar vi möjligheten till fackliga studier och hur man kan engagera sig mer i Sef. Killarna får även information om olika försäkringar som ingår i deras medlemskap, samt om pension.

LÄS ÄVEN: I underjorden: El-ettan besökte Förbifart Stockholm

Det blir svårt att slita sig från en sån här trevlig grupp. Men vi enas om att fortsätta hålla kontakt, med plan om en ackord-cirkel i Eskilstuna samt inför avräkningen av jobbet.

Är du intresserad av att få en arbetsplatsbesök av en förtroendevald från Svenska Elektriker Förbundet?

Kontakta din verksamhetskrets via http://www.sef.se/facket-lokalt/

Text och bild: Andras Molnar (Ackord och Studieansvarig)