Elektrikernas lokalkontor vid Tetra Pak. Från vänster Katarina Espenkrona, Anders Gustavsson och Anders Nilsson.

Programmet var digert. Två arbetsplatser i Lund (Tetra Pak och bilfirman Audi’s nybygge), klubbmöte på eftermiddagen och sedan bostadsbygge i kvarteret Vårsången och Skattekontorskomplexet i Malmö dagen efter. Nog skulle vi få möjlighet att snacka med medlemmar alltid.

– Vi har tagit oss tid och företaget har varit schysta och gett oss facklig tid att smälta samman det fackliga i de två företagen. Det är en process men det har hittills gått bra. En viktig faktor är att vi har hög organisationsgrad och en stark ackordskultur i bägge företagen, säger Anders Nilsson, som är vald till klubbordförande.

Vice klubbordförande är Hans Daniel Steiner. En från varje gammal firma. Så går det igen i styrelsens sammansättning också.

Man har försökt varva uppdragen så att bägge klubbarna/företagen ska känna sig likvärdiga. När vi träffar medlemmar ute på byggena så förekommer inga speciella synpunkter. Man tror det ska bli bra. Prenad har nu 80 anställda elektriker och verkar främst i Lund och Malmö. Det har varit gott om jobb och ackorden gör att lönerna blivit hyggliga.

Tetra Pak i Råbyholm är en av Lunds större arbetsplatser. Anders Nilsson och Torbjörn Jönsson visar oss runt. Ett 20-tal elektriker är just nu verksamma här med belysning, kraft och nätverk. Här byggs om och till ständigt. Det är industrigruppens största utvecklings- och produktionsenhet samt visningsfabrik.

Verksamheten omfattar forskning och utveckling, tillverkning av processutrustning och kompletta förpackningslinjer samt utbildningsenhet för teknisk service. Här arbetar drygt 3 500.

En viktig faktor är att vi har hög organisationsgrad och en stark ackordskultur i bägge företagen.

Anders Nilsson, klubbordförande.

Tetra Pak, som grundades av Ruben Rausing, är världsledande inom process- och förpackningslösningar för livsmedel. De levererar produkter som varje dag når flera hundra miljoner människor i fler än 175 länder över hela världen. Med mer än 23 000 anställda i över 85 olika länder.

Det är i princip fotoförbud överallt men hjälpsamma medarbetare på företaget ställer upp och visar så vi kan dokumentera några elektriker som arbetar här. Och eget kontor har man också. Man slås av det ganska självklara – desto mer teknik ju mer jobb är det för elektriker att installera, serva och underhålla.

– En bra arbetsplats. Många har varit här länge. Vi gör i princip alla jobben på ackord, berättar Anders samtidigt som han stolt visar det högteknologiska 24 meter höga höglagret. En smått absurd miljö där automationen är fullständig och diskreta robotar sköter lagringslogistiken.

– Du kan tro att här var många elektriska installationer när detta byggdes. Och de som gjorde besiktningen efteråt imponerades att det inte var en enda anmärkning på det elektriska. Det hade de aldrig varit med om.

Katarina Espenkrona är 28 år och bor i Blentarp. Hon är tvåårsmontör. Blev elektriker 2013 och kom som vuxen in via teknikutbildning i Sundsvall. Lärnia i Malmö var för dyrt tyckte kommunen.

– Pappa var betongare men tyckte jag skulle bli elektriker. Och till slut blev jag det också. Det är självständigt och varierat. Jag har jobbat med många olika slags installationer. Vi är två tjejer i klubben.

Vi har tagit oss tid och företaget har varit schysta och gett oss facklig tid att smälta samman det fackliga i de två företagen.

Anders Nilsson, klubbordförande.

Finns en stark ackordskultur är ofta sammanhållningen lite extra. Det underlättas också av att ganska många varit i firmorna en längre tid. Det finns erfarenhet och man tar tid och skolar upp nya. Ute på byggena var det få som gjorde vågen för lönepåslaget på 2,4 procent i det nyss slutna avtalet. Men då de arbetar på ackord kan de själva ordna en väsentligt bättre löneutveckling.

På Audi’s nybygge, sälj- och verkstadslokaler, träffar vi Jonas Nilsson och Gudleifur Svanbergsson. De är i snitt tre elektriker där som ska ha klar kraft, belysning, brand och styr till i augusti. Ett ackordsjobb – igen – på 3 800 timmar. Här får vi åka skylift för att kolla installationerna högt uppe i taket.

I före detta Skattehuset i Malmö – ett enormt kontorskomplex – träffar vi Hans Daniel Steiner och ledande montören Patrick Bondyx. Två erfarna elektriker. Prenad har här ett jobb på närmare 16 000 timmar för byggherren Videke. Bygget som är etapp 2 i moderniseringen av kontorskomplexet omfattar 12 000 kvm lokalyta, entréplan och källare.

Elentreprenaden omfattar kraft, styr, data, belysning, brand och kanalisation. I snitt åtta elektriker jobbar här. Ett ackordsjobb – såklart – med målet 220 kr/timmen.

En fråga som de och många andra tar upp är vikten av ordning och reda på byggena och krafttag mot skuttar. Alla som är på ett bygge måste göra rätt för sig och följa avtalen. Annars sabbar man för varandra och ytterst kvalitén. Alla kunde vittna om exempel på underleverantörer med egna spelregler.

Ett bekymmer är att allt fler av den arbetsledning som ska hålla i produktionen ute i barackkontoren har för dålig erfarenhet av arbetet på fältet . Det leder till exempelvis sämre koll och ledning, produktionskrockar mellan olika yrkesgrupper, bristande logistik och underlag.

Patrick och Hans Daniel redovisar otaliga exempel på hur de själva får lösa problem då dokumentation, ritningar eller andra underlag är försenade eller bristfälliga. Yrkesstoltheten gör att man löser det själv då.

Trana och Muntader i kvarteret Vårsången träffade vi också. Men det blir en egen artikel i nästa nummer av Elektrikern. Hur sammanfattar vi?

En juste företagsledning och kloka klubbföreträdare, som får ta sig tid att jämka samman, ja då kan sammanslagningar stärka det fackliga arbetet istället för att utarma det.

  • Anders Nilsson, första nye klubbordföranden. Foto: Leif Göbel

  • Gudleifur och Jonas utanför Prenads container vid Audis bygge i Lund. Foto: Leif Göbel

  • Gudleifur Svanbergsson monterar brandlarm hos AUDI (takmontage på saxlift). Foto: Leif Göbel

  • Jonas Nilsson utför ackordsjobb på Audi i Lund. Foto: Leif Göbel

  • Elektrikernas lokalkontor vid Tetra Pak. Från vänster Katarina Espenkrona, Anders Gustavsson och Anders Nilsson. Foto: Leif Göbel

  • Katarina Espenkrona möter i hall på Tetra Pak. Foto: Leif Göbel

  • Bravida Prenads montörsklubbs första möte. Foto: Leif Göbel

  • Många elektriker får fixa ordning på jobbet själva när ritningar eller dokumentation är bristfällig. Foto: Leif Göbel

  • Patrick Bondyx och Hans Daniel Steiner poserar utanför ”Skattehuset” i Malmö. Foto: Leif Göbel

  • Torbjörn Jönsson försvinner nästan i höglagret hos Tetra Pak. Foto: Leif Göbel