- Det är svårt att råda. Men skulle det vara jag så skulle jag inte slå på om jag inte är elsäkerhetsledare eller att jag fått instruktioner, säger Peter Nordin.

– Det är svårt att råda. Men skulle det vara jag så skulle jag inte slå på om jag inte är elsäkerhetsledare eller att jag fått instruktioner, säger Peter Nordin.

Peter Nordin är VU-ledamot i verksamhetskrets 15 som innefattar Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland. I det arbetet träffar han ofta elektriker och företagare för att diskutera delegering av kontrollansvar och arbetet som elsäkerhetsledare.

Peter menar att det ibland är problem med att delegeringen inte fungerar. Elektriker tar helt enkelt ansvar för arbetet som en elsäkerhetsledare och kontrollansvar utan att ha delegering, menar han.

– Har man inte fått delegation så ska man inte göra jobbet. Man ska delegera elsäkerhetsledare och kontrollansvar så alla vet om sina arbetsuppgifter, säger Peter Nordin.

Han menar att det är frågan om säkerhet för elektrikerna och också för de som ska använda elen när elektrikern gjort sitt jobb.

– Ingen som jobbar ska kunna få spänning i kroppen eller göra illa sig.
Enligt Peter Nordin, så möter han ibland elektriker som inte vågar säga som det är.

– Man är rädd att det blir repressalier om man säger ifrån.
Peter pekar på hur ansvaret blir om det skulle hända något. Då har du ansvaret för det hela oavsett om du har haft delegation eller inte.

– Det finns företag som det fungerar på och det finns företag det inte fungerar på. Jag är mån om att det ska fungera på alla företag. När vi diskuterar om det här med Eio är vi ju alltid överens, säger Nordin.

Regelverket med elsäkerhetsledare, eller elsäkerhetsansvarig som det tidigare hette, kom till stånd efter en olycka på en förskola i Tanumshede, där en elektriker blev dömd för vållande till annans död 1998.
Kontrollansvaret gäller att man när arbetet är slutfört kontrollerar att allt är rätt gjort så att det inte kan hända någon olycka.

Elsäkerhetsledaren utses av företagets arbetsmiljöansvarige, medan kontrollansvarig utses av den behörige elektrikern.
Regelverket för elsäkerhetsledare och kontrollansvar finns i Installationsavtalets bilaga 8, där överenskommelsen mellan Elektrikerförbundet och Eio finns reglerad.

På Elektrikernas hemsida finns dessutom frågor och svar om detta ansvar.

LÄS ÄVEN: EIO: ”Får inga signaler om att det är problem”

– Det kan vara så att det är jättemånga företagare som inte vet vad som gäller. Det kan vara så att Eio har en hel del att utbilda, säger Peter Nordin.

Han menar att den enskilde elektrikern kan komma att ställas inför rätta om en installation är felaktigt gjord och någon delegation inte varit utfärdad.

Han menar också att företag som inte delegerar enligt överenskommelsen på ett sätt konkurrerar på andra villkor.

– Man konkurrerar med att man kontrollerar dåligt. Man räknar inte in det i priset, säger Peter Nordin.

I överenskommelsen finns reglerat att den som är elsäkerhetsledare och den som har ett kontrollansvar ska ha någon typ av ersättning för arbetet. I överenskommelsen finns flera olika möjliga ersättningar noterade.

  • – Det är svårt att råda. Men skulle det vara jag så skulle jag inte slå på om jag inte är elsäkerhetsledare eller att jag fått instruktioner, säger Peter Nordin.

  • Foto: Tomas Nyberg

Fakta: Kontrollansvar

  • Frågor och svar om detta kan man läsa här.
  • Avtal mellan Elektrikerförbundet och Eio finns som bilaga 8 i Installationsavtalet.

Fakta: Elsäkerhetsledare

  • Funktionen bytte under 2015 namn från Elarbetsansvarig till Elsäkerhetsledare.
  • Frågor och svar om detta kan man läsa här.
  • Avtal mellan Elektrikerförbundet och Eio finns som bilaga 8 i Installationsavtalet.