– I och med att det har blivit en ny lag som är tvingande har vi blivit tvungna att göra justeringar i våra avtal när det gäller hur man justerar karensavdragen och sjuklön, säger Elektrikerförbundets förhandlingschef, Urban Pettersson.

För den som arbetar åtta timmar per dag, fem dagar i veckan, blir det ingen skillnad. Däremot blir det skillnad för den som arbetar deltid, skift eller på traktamente.

Tidigare kunde den som arbetade oregelbundet, till exempel långa pass några dagar i veckan och därefter kortare, förlora oproportionerligt mycket på att bli sjuk en dag med långt arbetspass.

Det nya systemet innebär att alla kommer att få ett lika stort proportionerligt avdrag på 20 procent av en normalarbetsvecka.

Urban Pettersson säger att Elektrikerförbundet har valt att göra så lite ingrepp i avtalen som möjligt.

– Det finns två skolor. En del kollektivavtal innebär att du får ett helt avdrag för alla dagar du är sjuk och sedan läggs det på en sjuklön. Men vår modell är att du dels får ett karensavdrag och sedan ett sjuklöneavdrag. Ekonomiskt blir det samma sak i slutändan.

Urban Pettersson

Syftet med förändringen är att systemet ska bli rättvisare. Men det finns inte bara vinnare med det nya systemet.

Tidigare kunde den som blev sjuk efter några timmar på jobbet gå hem och endast få de timmar som var kvar på dagen som karensavdrag. Det gäller inte längre.

Den som lämnar arbetet på grund av sjukdom får numer ett karensavdrag för hela dagen.

– Jag ser en poäng i att avdraget blir rättvisare för den som har en annorlunda fördelad arbetstid än åtta timmar per dag. Men jag ser också att det finns en nackdel att man åker på ett fullt avdrag om man går hem efter lunch. Risken är att vi kommer att driva fram sjukskrivningar tidigare. Nu när det inte finns något skäl att chansa att gå till jobbet längre.

Karensavdraget

  • Den första januari 2019 försvann karensdagen och ersattes med ett karensavdrag.
  • Med det nya karensavdraget görs ett avdrag på 20 procent av sjuklönen en genomsnittlig arbetsvecka. Exakt hur det ska räknas ut bestäms i respektive kollektivavtal.
  • För den som jobbar vanliga åttatimmarsdagar blir det i de flesta fall ingen skillnad.
  • De som jobbar mer oregelbundet och långa pass förlorar betydligt mindre pengar med det nya systemet än tidigare.
  • Tidigare fick man bara avdrag med en halv karensdag om man gick hem vid lunch en dag. Numera får man dock ett helt karensavdrag även om den första sjukdagen startar vid lunch.