Tomas Karlsson kollar igenom ritningarna inne i kontorsmodulen.

 Ackordssystemet, ATL, är en del av installationsavtalet som slutits mellan Elektrikerna och EIO (Elektriska Installatörsorganisationen). En rättighet i kollektivavtalet att välja att använda för varje medlem.

Ackordet har stor betydelse för både lönenivå och löneutveckling för alla elektriker. Arbetsgivarna vill gärna ersätta det med ett företagsstyrt prestationslönesystem.

Ett kallt novemberregn strilar över Falköping. Tillsammans med ombudsmannen Morgan Andersson, Region Väst, ska vi träffa Thomas på ett lägenhetsbygge.

Kommunala Falköping Hyreslägenheter bygger ett nytt LSS-boende (för personer med funktionsnedsättning) med tolv lägenheter och ett tvåvånings hyreshus med åtta lägenheter. Bravida som har elentreprenaden på närmare 1 000 timmar ska ordna kraft, belysning, brand- och datainstallationer.

– Mitt mål är att få ut mer än 200 kronor i timmen. Det ska nog gå bra. Här är inga problem med att mäta från företagets sida. Bra dialog med arbetsledningen underlättar alltid vid ackordsarbeten, säger Thomas.

Bravida i Skövde och Falköping har cirka 20 tal montörer per ort varav runt hälften mäter jobben. Det hölls en ATL-cirkel i våras.

– Vi försöker hålla minst 2-3 ATL-cirklar eller utbildningar varje år för de drygt 400 aktiva medlemmarna i Skaraborg, berättar Morgan Andersson.
Vad har då en veteran som Thomas för synpunkter på ackorden.

– Den nya fördelningen har fungerat bra för mig men jag vet att andra är missnöjda. Kan väl tycka att vi borde ta bort brytpunkten, den har spelat ut sin roll. Viktigt få fram nyprissättning på till exempel elcentraler, multimediacentraler och LED-installationer som det bara blir mer av.

– Snittet på ackorden i Skaraborg ligger på 206 kronor i timmen. Ortsmultiplikatorn på 1,0 gör att vi inte får upp förtjänsten mer, säger Morgan Andersson.

Thomas betonar vikten av träffar för ledande montörer.

– Det är viktigt med erfarenhetsutbyte, tips och råd från kollegorna. Man lär sig nytt och det är bra att veta hur man har det och jobbar på andra firmor och orter.

Kortfakta om ATL:

ATL eller ackordstidlistan togs fram 1989. Alla tider i listan är framförhandlade mellan elarbetsgivarna EIO och Elektrikerna. Som grund har tidsstudier använts. I princip alla anbud som i dag lämnas in använder ATL som beräkning för arbetskostnaden. Utvecklingen av ATL-listan pågår för att fånga upp nya material och arbetsmetoder.

Det är ett prestationslönesystem där du påverkar din egen arbetssituation i större utsträckning via ackordslaget. Och du får rätt betalt för det du faktiskt utför. Ett plus är att firman i regel tjänar bättre.

Vad får du?

Ett lönesystem som uppmuntrar till delaktighet, ansvarstagande och smarta lösningar. Du blir belönad för god planering av arbetet och tidhållningen. Högre lön, både när det gäller timförtjänst, semester och sjuklön. Betalt efter din och arbetskamraternas faktiska arbetsinsats. Bättre arbetsmiljö då du får större möjligheter, genom den egna planeringen, att påverka din och kamraternas arbetsdag. Bättre sammanhållning med arbetskamrater då ni har ett gemensamt mål som ni planerar och arbetar mot.

Vad kan det ge i pengar?

Vi utgår i exemplet från en månadslön på 27 000 kr. Deltar du i ett ackordslag där du får ut 190 kr/timmen blir skillnaden cirka 6 000 kr /månad och runt 75 000 kr på årsbasis. Ligger ditt ackord på 230 kr/tim ger det 13 000 kr mer i månaden och cirka 160 000 kr mer per år jämfört med månadslönen.

Vill du veta mera? Besök denna sida: sef.se/kollektivavtal/ATL ackord

  • Tomas Karlsson i sitt eget containerkontor på bygget. Foto: Leif Gobel

  • Tomas Karlsson kollar igenom ritningarna inne i kontorsmodulen. Foto: Leif Gobel

  • Falköpings kommun bygger hyreslägenheter för olika behov i centrala stan. Foto: Leif Gobel

  • Till vänster Morgan Andersson, ombudsman Region Väst och Tomas Karlsson, Bravida Skövde. Foto: Leif Gobel