• Hotell Jamia Foto:

  • Foto:

  • Foto:

  • Utan för en skolboks affär. Foto:

  • Vanlig syn i en gränd. Foto:

  • Utanför ett Guesthouse. Foto:

  • Någonstans i en gränd. Foto:

  • Fiskförsäljning. Foto:

Runt om i världen finns olika förhållningssätt till kabeldragning och elektriska installationer. Så här kan kabeldragningarna se ut i Indien.

Det är ett virrvarr med kabeldragningen men i stora drag så verkar det fungera. Skador finns det säkert men för en utomstående så märker man det inte. Inne i gränderna myllrar det av människor och djur. Det är en upplevelse.

Kenneth Olausson