Det är ett virrvarr med kabeldragningen men i stora drag så verkar det fungera. Skador finns det säkert men för en utomstående så märker man det inte.

Inne i gränderna myllrar det av människor och djur. Det är en upplevelse.

Kenneth Olausson

En stadsvy där massor av elledningar hänger fritt mellan husen

Fiskförsäljning.

En stadsvy där massor av elledningar hänger fritt mellan husen

Någonstans i en gränd.

En stadsvy där massor av elledningar hänger fritt mellan husen

Utanför ett Guesthouse.

En stadsvy där massor av elledningar hänger fritt mellan husen

Vanlig syn i en gränd.

En stadsvy där massor av elledningar hänger fritt mellan husen

Utan för en skolboks-affär.

En stadsvy där massor av elledningar hänger fritt mellan husen

En stadsvy där massor av elledningar hänger fritt mellan husen

En stadsvy där massor av elledningar hänger fritt mellan husen

Hotell Jamia