Lars-Erik Pettersson

”Folksams age­ran­de – en be­svik­el­se”

Insänt

Lars-Erik Pettersson var under åren 1984–2000 ombudsman för Elektrikerförbundet i Göteborg.

Under många år har han och hans fru rest till olika semestermål. Men Mauritius var inte vilket resmål som helst, det var drömresan med stort D.

I mars i år blev den äntligen av. 

– Jag hade stödstrumpor, det har vi alltid när vi gör långresor, berättar han.

Efter ett drygt dygns resande var de till slut på plats på hotellrummet. Men när Lars-Erik tog av sig sin högra strumpa följde skinnet med. 

SOS-läkaren sa att det viktigaste var att jag fick ett intyg på att jag fick flyga. Han nämnde inget om att det skulle stå i intyget att läkaren ordinerat vila och behandling inomhus.

Lars-Erik Pettersson

– Jag hade inget problem innan. Jag gissar att det var värmen där nere som gjorde det, kanske att någon stötte till mig på flygplanet, utan att jag märkte det. 

En hand räcker över en sedelbunt till en annan hand.

Har du rätt till extra pengar?

Nyheter

Såret på benet blev allt värre. Efter ett par dagar kallades en läkare till hotellet. Han konstaterade att Lars-Erik behövde sjukhusvård.

Det blev ambulans till sjukhus, och där dropp och antibiotika. Lars-Erik låg kvar på sjukhuset i två dygn.

Sedan hände det som ledde till att Lars-Eriks och Folksams uppfattningar om ersättning från reseförsäkringen gravt skiljer sig åt. 

– Läkaren frågade om jag kunde få någon form av behandling på hotellet, och jag svarade ”Ja, min fru är sjukvårdsutbildad”. 

Sagt och gjort. Lisbeth fick instruktioner från läkaren hur vården skulle gå till och Lars-Erik fick order om att vila, undvika sol, alkohol och vatten på benet. Recept på antibiotika och övrig medicin skrevs ut.

– De första dagarna tog jag 25 tabletter om dagen, berättar Lars-Erik.

En pärm med Folksams avslag till Lars-Erik Pettersson
Det utlåtande Lars-Erik Pettersson fått från Folksam.

Innan Lars-Erik och Lisbeth lämnade sjukhuset hade de kontakt med läkare från SOS International. Så att allt skulle bli rätt, så att inget i ordination eller intyg från sjukhuset skulle ställa till problem med fortsatt vård eller försäkring.

Ändå blev det fel.

En vält spargris som det runnit ut massvis med mynt ur.

Får du de försäkringspengar du har rätt till?

Reportage

– SOS-läkaren sa att det viktigaste var att jag fick ett intyg på att jag fick flyga. Han nämnde inget om att det skulle stå i intyget att läkaren ordinerat vila och behandling inomhus. 

Men det är nämligen just det som Folksam kräver i sina försäkringsvillkor. 

”Reseskyddet gäller om läkare på plats skriftligt har ordinerat vila på hotellrummet eller om personen varit inlagd på sjukhus mer än halva vistelsen. För att få ersättning behövs bland annat skriftligt underlag från behörig läkare”, skriver Emma Lindberg, Public Affairs Manager, vid Folksamgruppen i ett svar till Elektrikern. 

När Lars-Erik och Lisbeth kommit hem från den förstörda resan kontaktade Lars-Erik Folksam, och fick beskedet att han endast var berättigad till ersättning för två dagar, de dagar han var inlagd på sjukhuset.

Jag vill uppmana våra medlemmar att ta reda på vad som gäller, innan de åker iväg på en resa. Så att de inte riskerar att råka ut för samma problem som jag.

Lars-Erik Pettersson

Detta trots att resan var 16 dagar, och att såväl han som Lisbeth tvingades tillbringa hela resan inne på hotellrummet.

Fortfarande har Lars-Erik kontakt med hälsocentralen för vård av det skadade benet.

– Jag var där senast i går, berättar han.

Nu vill Lars-Erik uppmärksamma förbundets medlemmar på det som han gärna hade velat haft kunskap om innan resan. 

– Jag vill uppmana våra medlemmar att ta reda på vad som gäller, innan de åker iväg på en resa. Så att de inte riskerar att råka ut för samma problem som jag.  

Därutöver tänker Lars-Erik Pettersson vidarebefordra sina klagomål på Folksams hanterande av hans ärende till förbundets försäkringskommitté, där bland annat kontakter med Folksam sker. 

Svar direkt:

Emma Lindberg, Public Affairs Manager, Folksamgruppen, skriver i ett mejl till Elektrikern att Folksam inte svarar på frågor som rör enskilda ärenden, så hon kan alltså inte uttala sig specifikt om Lars-Erik Pettersson ärende.

Men nedan följer information om vad som gäller generellt för reseskyddet i hemförsäkringen. 

Reseskyddet gäller om läkare på plats skriftligt har ordinerat vila på hotellrummet eller om personen varit inlagd på sjukhus mer än halva vistelsen.

För att få ersättning behövs bland annat skriftligt underlag från behörig läkare.

Ersättning kan lämnas om du, din medförsäkrade eller ditt resesällskap (om du reser i sällskap med endast denna person) var och en för sig:

  • Ordinerats vila på hotellrum under mer än halva den planerade restiden. Vilan ska ha ordinerats skriftligt av opartisk och behörig läkare på vistelseorten och vara motiverad av medicinska skäl. Digital läkarkontakt är inte att likställa med läkare på vistelseorten
  • Varit inlagd på sjukhus under mer än halva den planerade restiden
  • Måste återvända hem i förtid (under resans första hälft) av medicinska skäl.

Reseskyddet ingår som en del av hemförsäkringen eller kan tecknas som tilläggsförsäkring.

Emma Lindberg skriver även att hon uppmanar den försäkrade (Lars Erik Pettersson i detta fall) att kontakta Folksam igen för att säkra att det inte finns några missförstånd.

Mer information om reseförsäkringen hittar du här (länk) 

Läs även Thomas Sandgrens intervju med Lars-Erik Pettersson här (länk)

Bilder på Lars-Erik Petterssons skada finns nedanför länkblocket. Observera att bilderna kan upplevas som obehagliga.Lars-Eriks skadade ben

Lars-Eriks skadade ben

Lars-Eriks skadade ben

Lars-Eriks skadade ben