Under förra året betalade AFA Försäkring ut drygt 90 miljoner kronor för anställda och tidigare anställda under Elektrikerförbundets avtal. Men mörkertalet tros vara stort. 

– Många missar att få den ersättning de har rätt till, säger Hans Andersson, ombudsman vid Elektrikerförbundet. 

Jämfört med året innan har utbetalningarna minskat med över fyra miljoner kronor.

– Om skillnaden mellan 2018 och 2019 beror på att vi har blivit sämre på att förmedla information är svårt att säga. Då bör man nog även studera siffror från LO:s informationsverksamhet och de redovisade samtal som LO tar in från försäkringsinformatörerna, kommenterar Hans Andersson.

Hans Andersson, ombudsman vid Elektrikerförbundet.

För den som blivit sjuk kan ersättningen från AFA Försäkring innebära ett välbehövligt tillskott i en annars ansträngd ekonomi.

Den som har sjukpenning från Försäkringskassan har även rätt till dagsersättning från AGS-försäkringen. Den uppgår till drygt tolv procent av den utbetalda sjukpenningen, eller lite enklare uttryckt: cirka tio procent av lönen.

Det finns en misstanke om att det kan finnas ett stort mörkertal, då det handlar om sjuka personer. Personer som i många fall missar att ansöka om pengarna, eftersom de inte vet om att de har rätt till den extra ersättningen.

Många missar att få den ersättning de har rätt till.

Hans Andersson, ombudsman Elektrikerförbundet

Det bör även poängteras att det inte finns någon automatik i ersättningarna från AFA, utan den enskilde måste själv ansöka om ersättning.

Villkoren för försäkringarna går att ta del utav på AFA Försäkrings hemsida www.afaforsakring.se

Vid eventuella problem uppmanas medlemmar kontakta lokal försäkringsinformatör eller ombudsman.  

Det här står de olika förkortningarna för:

AGB: Försäkring för om du förlorar din anställning på grund av arbetsbrist. För att omfattas av försäkringen måste du ha fyllt 40 år och varit anställd minst 50 månader under en femårsperiod. 

AGS: AGS är en försäkring som gäller om du blir sjuk. Den kompletterar ersättningen du får från Försäkringskassan. Dagersättningen ligger på drygt 12 procent av utbetald sjukpenning. 

FPT: Om du är föräldraledig och får föräldrapenning från Försäkringskassan kan du vara berättigad till FPT, föräldrapenningtillägg.

Försäkringen ger dig ca 10 procent extra utöver det du får från Försäkringskassan. Försäkringen började gälla 1 januari 2014 och gäller för dagar du tagit ut föräldrapenning efter det datumet. 

TFA: Försäkring vid arbetsskada, inklusive arbetssjukdom. Försäkringen kan ge ersättning vid inkomstförlust, extra kostnader som läkarbesök och fysiskt och psykiskt lidande.

TGL: Försäkring vid dödsfall så länge den försäkrade är anställd. Ersättningen betalas till barn eller make, maka, sambo eller registrerad partner. Har den avlidne inga av ovanstående, så ersätter TGL endast begravningshjälp på motsvarande 0,5 prisbasbelopp.

PBF: Premiebefrielseförsäkring. När du arbetar betalar arbetsgivaren in pensionspremien till din tjänstepension, vilket de inte gör när du har sjukpenning, sjuk-, aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta, föräldrapenning eller graviditetspenning.

Under den perioden kan du istället ansöka om pensionsavsättning från premiebefrielseförsäkringen.

Utbetalningar från AFA Försäkring under Elektrikerförbundets avtalsområden:

AGB:                                   

 • 2017: 4 308 000 kronor (81 ärenden)
 • 2018: 4 155 000 kronor (82 ärenden)
 • 2019: 4 983 000 kronor (97 ärenden)

AGS (dagersättning):                        

 • 2017: 11 388 000 kronor (1191 dagar)              
 • 2018: 11 016 000 kronor (1264 dagar)
 • 2019: 10 792 000 kronor (1246 dagar)

AGS (månadsersättning):                 

 • 2017: 14 662 000 kronor (273 månader)         
 • 2018: 14 042 000 kronor (326 månader)
 • 2019: 13 415 000 kronor (298 månader)

FPT:                                   

 • 2017: 8 682 000 kronor (809 ärenden)             
 • 2018: 7 181 000 kronor (823 ärenden)
 • 2019: 6 253 000 kronor (776 ärenden)

TFA:                                   

 • 2017: 25 897 000 kronor (950 ärenden)           
 • 2018: 33 095 000 kronor (977 ärenden)
 • 2019: 28 947 000 kronor (1001 ärenden)

TGL:                                  

 • 2017: 6 665 000 kronor (35 ärenden)               
 • 2018: 3 626 000 kronor (29 ärenden)
 • 2019: 6 140 000 kronor (34 ärenden)

PBF:                                    

 • 2017: 21 746 000 kronor (3790 ärenden)         
 • 2018: 22 209 000 kronor (4333 ärenden)
 • 2019: 20 689 000 kronor (4301 ärenden)