Nu är det klart. Regeringen har beslutat att taket i a-kassan ska höjas den 7 september i år. Det är första gången på 13 år som a-kassan höjs. Inte en dag för tidigt.

Beskedet innebär en höjning från dagens 18 700 i månaden till 25 025 kronor. Högsta dagersättning blir 910 kronor mot dagens 680 kronor.

Detta har varit ett av socialdemokratins viktigaste vallöften. Regeringen ville redan förra året genomföra höjningen men då stoppades det av alliansen och Sverigedemokraterna.

Arbetslösheten är inte ett individuellt problem. Arbetslösheten är ett samhällsproblem.

Per-Håkan Waern, förste vice ordförande Elektrikerna

Beskedet är viktigt för alla människor som drabbas arbetslöshet, men frågan är större än så. Det innebär också ett trendbrott med regeringen Reinfeldts människosyn.

Den förra regeringen försökte medvetet göra arbetslösheten till enbart ett individuellt problem. Genom att höja avgifterna till a-kassan såg sig mer än en halv miljon tvingade att lämna a-kassan och sin försäkring.

Lägre ersättning skulle pressa ned lönenivåerna och tvinga folk att ta jobb till lägre löner. Man vill pressa fram en låglönemarknad där man skulle tvingas ha både två och tre jobb för att klara sitt uppehälle. Det misslyckades, men blev värre än så.

Många tvingades istället att söka socialbidrag för sin försörjning. Människor som i hela sitt liv arbetat och betalat skatt och faktiskt också betalat till sin arbetslöshetsförsäkring tvingades nu leva på existensminimum. Hela vardagsekonomin slogs i spillror för många.

Arbetslösheten är inte ett individuellt problem. Arbetslösheten är ett samhällsproblem. Kanske det allra största vi har både här hemma och i Europa. Frågan är så viktig att den står inskriven i vår grundlag.

Man vill pressa fram en låglönemarknad där man skulle tvingas ha både två och tre jobb för att klara sitt uppehälle.

Per-Håkan Waern, förste vice ordförande Elektrikerna

Där står det att det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till arbete. Visst har individen ett ansvar för att ta anvisade arbeten, men då måste det finnas arbeten att anvisa. Och det har det inte gjort i tillräcklig omfattning.

Arbetslöshetsförsäkringen har också andra viktiga funktioner.

Den rödgröna regeringens besked är ett viktigt trendbrott med en linje som inte bara skadade enskilda människor utan också hela vår samhällsutveckling. Det finns inga livstidsanställningar längre.

Alla byter vi jobb då och då. Ibland för att vi själva vill. Ibland drabbas vi utan en chans att kunna påverka situationen. En bra arbetslöshetsförsäkring ger oss trygghet att pröva något nytt.

Det skapar en rörlighet på arbetsmarknaden som inte bara gynnar den enskilde utan hela vårt samhälle och vår framtida tillväxt. Icke livskraftiga företag kan slås ut och nya branscher kan växa fram. Det är hörnstenen i hela vår solidariska lönepolitik.

Det är detta som gjort svensk fackföreningsrörelse så omställningsvänlig och öppen för förändringar.

Nu är det dags att äntligen bekämpa arbetslösheten – inte de arbetslösa!

Per-Håkan Waern, förste vice ordförande Elektrikerna

En bra arbetslöshetsförsäkring är också en viktig stabilisator för hela vår samhällsekonomi. När vi drabbas av arbetslöshet är det meningen att efterfrågan i vår ekonomi ska hållas uppe. Detta sker automatiskt.

Det är kanske inte konstigt att jakten på sjuka och arbetslösa förutom att naturligtvis skada enskilda också lett till att vi har en för svag inhemsk efterfrågan vilket ytterligare ökat arbetslösheten. Vill man sätta fart på ekonomin ska man precis som regeringen nu gör höja ersättningen för dem som är arbetslösa.

Så det kanske viktigaste som vi kan utläsa i regeringens besked är det nu sker en strukturell omläggning av politiken. Nu är det dags att äntligen bekämpa arbetslösheten – inte de arbetslösa!