• Bild: Pixabay

När a-kassornas avgifter höjdes minskade anslutningsgraden med tio procentenheter. En ny rapport visar att detta i sin tur ledde till att lönerna minskade med mellan 1 och 5 procent.

I början av 2007 infördes nya regler för a-kassornas självfinansiering. På grund av detta höjdes medlemmarnas månadsavgifter i genomsnitt från cirka 100 kronor till 350 kronor.

Detta ledde till att cirka 380 000 medlemmar lämnade a-kassorna samma år. Från att ungefär 90 procent varit medlemmar i en a-kassa gick siffran ned till cirka 80 procent.

Enligt Akademikernas A-kassas Arbetslöshetsrapport var det bara 70 procent av arbetskraften som hade en inkomstrelaterad arbetslöshetsförsäkring i slutet av 2017.

Nu visar en ny rapport från IFAU att även lönerna föll med mellan en och fem procent i samband med a-kassornas minskning.

– En tänkbar förklaring till resultaten är att fackets och arbetstagarnas förhandlingsstyrka sjunker, säger rapportförfattaren Mathias von Buxhoeveden i ett pressmeddelande.

Han menar att medlemstappets effekt på lönerna kan ha blivit extra stor i och med att många kollektivavtal omförhandlades under 2007, då tre miljoner arbetstagare fick nya avtal.

– Det är inte säkert att lönerna är lika känsliga under perioder då det inte sker några betydande omförhandlingar, säger han.

Enligt rapporten ligger idag den genomsnittliga a-kasseavgiften på cirka 100 kronor i månaden, och är därmed tillbaka på 2006 års nivå.

(IFAU står för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering)


Hur undersökningen är gjord:

I rapporten utnyttjar författaren att medlemsminskningen i a-kassan skiljde sig åt mellan branscher. Analysen bygger på att jämföra löneutvecklingen i branscher där medlemstappet var olika stort.

Med hjälp av olika statistiska metoder kan analyserna ta hänsyn till att det sker andra förändringar på arbetsmarknaden och att de som lämnar a-kassan troligen har en annan risk för arbetslöshet än de som stannar kvar.

I huvudsak används data från a-kassornas medlemsregister tillsammans med detaljerad information om löner från SCB.


Chris Smedbakken
chris.smedbakken@lomediehus.se