För en tid sedan la regeringen ett förslag om att ta bort den arbetslöshetsavgift som infördes av den borgerliga regeringens tillträde 2006.

Arbetslöshetsavgiften har drabbat vissa a-kassor hårt, då de haft hög arbetslöshet. A-kasseavgiften fick höjas betydande vilket bland annat ledde till att en del medlemmar valde att lämna a-kassan.

För Elektrikernas a-kassa så har man haft så låg arbetslöshet att man aldrig höjde a-kasseavgiften när arbetslöshetsavgiften infördes.

Efter regeringens förslag om att ta bort arbetslöshetsavgiften, sa företrädare för Elektrikernas a-kassa att det inte skulle bli någon omedelbar förändring av a-kasseavgiften.

Nu har dock a-kassans styrelse tagit beslut om att sänka avgiften med fem kronor, från 105 till 100 kronor. Sänkningen gäller från januari 2014, under förutsättning att riksdagen fattar beslut om sänkning och att avgiftsändringen godkänns av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.