Den ökade finansieringsavgiften och arbetslöshetsavgiften under åren 2007-2013, resulterade i att a-kassornas egna kapital fördubblades. Elektrikernas A-kassas nuvarande egna kapital byggdes upp under farmför allt 2007 och 2008.

IAF, som är en statlig myndighet, har gått igenom de a-kassor som har mest och minst eget kapital, räknat i antal månaders utbetalning.

De menar att a-kassan inte bör ha ett eget kapital på mer än 12 månaders kostnader. Har a-kassan mer i kapital är det ” en indikation på att medlemsavgiften är onödigt hög”, menar IAF.

Mer än tolv månaders kostnader i eget kapital, har a-kassorna för Elektrikerna, Byggnadsarbetarna, Svensk handel och Skogs- och lantbrukstjänstemännen.

Elektrikernas A-kassa har störst eget kapital, som täcker kostnaderna i 15,8 månader. Minst reserver har Lärarnas a-kassa som bara täcker två veckors kostnader. Även Unionens och IFMetalls A-kassor har ett mycket litet eget kapital enligt IAF:s inspektion.

I sin bedömning konstaterar IAF att:

”Den enskilda medlemmen ska inte betala för en försäkring som är onödigt dyr. Arbetslöshetskassornas förfarande innebär att för hög avgift tas ut av medlemmarna.

Då det egna kapitalet har byggts upp av arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsintäkter anser IAF att det finns anledning för flera arbetslöshetskassor att betala tillbaka en del av detta till sina medlemmar genom sänkta medlemsavgifter.”

Rapporten om a-kassornas egna kapital finns här (extern länk).