Elektrikernas a-kassa har det största egna kapitalet av alla a-kassor och därmed bra förspänt. Det konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.

De säger också underförstått att medlemsavgiften i Elektrikernas A-kassa borde sänkas. Men Alexander Augst och A-kassans ordförande Ulf Carlsson menar att det är se kortsiktigt.

Från den 7 september höjs dagpenningen för arbetslösa från 680 till 910 kronor. Ett beslut som låg i regeringens vårproposition. Då måste a-kassorna betala en högre finansieringsavgift. Det betyder i sin tur att a-kassorna behöver höja medlemsavgiften.

– Vi kan rulla på i 15 månader utan intäkter. Jag förstår inte problemet, säger Alexander Augst, föreståndare för Elektrikernas A-kassa.

– De flesta behöver höja medlemsavgiften. Vi skulle också behöva höja. Vi går med förlust redan i dag. Men vi tar av det egna kapitalet för att minska det. Vi får en bättre försäkring för samma avgift, säger Augst.

Enligt den beräkning som Augst gjort skulle Elektrikerns A-kassa behöva höja avgiften till 114 kronor när dagpenningen höjs. Men man väljer alltså att ligga kvar.

– IAF håller på med fel saker. Det vore en annan sak om det vore tvärtom, säger Ulf Carlsson, ordförande för Elektrikernas A-kassa.

Det egna kapitalet som Elektrikernas a-kassa sitter på byggdes upp under 2007 och 2008. Det var då regeringen beslutat om högre avgifter.

Samtidigt har arbetslösheten bland elektriker varit förhållandevis lågt. Nu tycker alltså IAF att det egna kapitalet är för stort och medlemsavgiften för hög.

Porträttbild på Ulf Carlsson
– Skulle vi göra som IAF säger så skulle vi få betala för att få medlemmar. Det är groteskt, säger Ulf Carlsson, ordförande för Elektrikernas A-kassa.

Alexander Augst tycker att I IAF ”borde dra undan sina tassar”.
– Jag förstår inte problemet. Vi är inte på obestånd. Jag förstår att de är bekymrade för de som har lite kapital. Det här med kostnadstäckning 12 månader är något de själva hittat på, säger Augst.

När IAF jobbade med rapporten reagerade styrelsen för Elektrikernas A-kassan och skrev ett ”syrligt” brev där de menade att medlemsavgiften är en privaträttslig fråga som staten inte ska lägga sig i vilken medlemsavgift man har.

– Det avgör våra medlemmar på stämman, säger Augst.

Medlemsavgifter i a-kassorna

√ Akademikernas Erkända 90
√ Arbetslöshetskassan ALFA 151
√ Arbetslöshetskassan SEKO 118
√ Arbetslöshetskassan Vision 99
√ Byggnadsarbetarnas 130

√ Elektrikernas 100
√ Fastighets 115
√ Finans- och försäkringsbranschens 85
√ GS Arbetslöshetskassa 120
√ Hamnarbetarnas 160

√ Handelsanställdas 120
√ Hotell- och restauranganställdas 130
√ IF Metalls 106 *
√ Journalisternas 120
√ Kommunalarbetarnas 105 *

√ Ledarnas 93
√ Livsmedelsarbetarnas 112
√ Lärarnas 100
√ Pappersindustriarbetarnas 129
√ Skogs- och lantbrukstjänstemännens 120

√ Småföretagarnas 115
√ STs 90
√ Svensk handels 129
√ Sveriges arbetares 125
√ Sveriges entreprenörers 119

√ Säljarnas 110
√ Transportarbetarnas 120
√ Unionens 97

* Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa har för en annan medlemskategori en lägre medlemsavgift: Medlemmar som också är medlemmar i fackförbundet Kommunal har en medlemsavgift om 87 kr per månad

* IF Metalls arbetslöshetskassa har för en annan medlemskategori en lägre medlemsavgift: Medlemmar som också är medlemmar i fackförbundet IF Metall har en medlemsavgift om 96 kr per månad.