Händer som mäter spänningen i ett väggskåp.

(Bilden har inget samband med texten)

Räknar man om andelen i undersökningen som drabbats av strömgenomgång, så betyder det att minst 6 000 elektriker inom Elektrikerförbundet varje år drabbas av strömgenomgång.

Dessutom är det troligt att ett lika stort antal elektriker inom industrin drabbas.

Att drabbas av en strömgenomgång, där strömmen tar den genaste vägen genom nerver och blodomlopp, kan ge allvarliga akuta skador, speciellt om det är högspänning. Men undersökningar visar att man också från lågspänningsolyckor kan få framtida allvarliga men.

Anställda och företagare har helt olika bild

Tre av tio elektriker säger i undersökningen ”Installationselektrikernas arbetsmiljö” att de drabbats minst en gång senaste året.

Undersökningen är gjord av forskaren Curt Schröder. En liknande undersökning vid arbetsmedicinska kliniken i Örebro visar på liknande resultat.

Från företagens sida finns en annan bild i undersökningen. 88 procent, nästan 9 av 10 företagare, svarar nej på frågan om det förekommer strömgenomgång.

Bland företagsledare i företag mellan 100 och 200 anställda ansåg ingen att det förekom någon strömgenomgång.

Kan räcka med en bråkdels sekund

Strömgenomgång är när ström passerar genom kroppen. Från till exempel en hand genom armarna, kroppen, ofta hjärtat, till dem andra handen.

Andra exempel är att ström passerar från ett finger genom handen till ett annat finger. Det är alltså lite mer än en stöt som man kan få ibland. De kanske allvarligaste skadorna uppkommer när strömmen passerar genom huvudet.

Naturligt är risken för stora skador störst för dem som drabbas av högspänningsolyckor. Här kan det räcka med en bråkdel av en sekund. OM det blir en ljusbåge, behöver man inte ens nudda någon kabel.

För de som skadas av en lågspänningsolycka behövs en något längre tid för att få en skada. Men skadorna är ändå betydande. Brännskador, muskelskador och hjärtproblem är vanliga. Andra skador som märkts är ögonskador, hörsel och nervskador.

Det finns exempel på stört närminne, inlärningsproblem, sämre koncentrationsförmåga, sömnstörning och nedstämdhet.

Skäms för att man ”klantat sig”

Enligt Schröders undersökning verkar det vara så att det är många fall av strömgenomgång som inte rapporteras till arbetsgivaren. Det kan finnas olika bakomliggande orsaker till detta. Som helhet verkar det vara ett väldigt stort mörkertal.

”Krånglet” vid ett besök hos sjukvården kan naturligtvis vara en orsak till att olyckor rapporteras. Med dåliga kunskaper i vården kan det endera bli så att den skadade bli hemskickad eller att det tar lång tid för undersökningar.

Ett annat skäl till mörkertalet är att elektriker ”skäms” lite för att ha klantat sig. Uttryck som ”det ingår i jobbet” och ”man får skylla sig själv” har vi också mött när vi talat med elektriker.

Vid arbetsmedicinska kliniken i Örebro har man gjort en liknande undersökning. Den är inte slutförd och rapporten från den undersökningen kommer först om ett år.

Men överläkaren Lars-Gunnar Gunnarsson konstaterar att deras resultat överensstämmer med den undersökning Carl Schröder gjort.

Så säger några elektriker i undersökningen:

  • ”Många elektriker fuskar och slår inte av strömmen. Varje bygge har en elsäkerhetsansvarig. Han ska i förhand kolla riskerna. Skyltar ska upp och det ska vara tydligt om spänningen är på.”
  • ”Elektriker anses gnälliga – det har att göra med vårt säkerhetstänk. Vi måste vara noga – får vi en stöt kan vi dö.”
  • ”Folk jobbar under spänning – man kanske inte kan bryta elen för ett helt kvarter etc. Men den som gör det kanske inte är utbildad för att jobba under spänning.”
  • ”Att jobba med el är riskabelt. Det kan vara materialfel på testutrustningen – man måste kontrollera. Kolla och dubbelkolla! Det handlar mycket om erfarenhet.”

Så här säger några elföretagare:

  • ”Det är väldigt sällan det händer något, kanske en gång per året eller vartannat år. Då är det oftast någon av de äldre. Det kan handla om slentrian, att bli tankspridd eller stress. De yngre är noga.”
  • ”Det händer lite nu och då.Vi jobbar inte på det. Vi talar om vad som händer, när det händer.”
  • ”Mycket sällan – vi följer reglerna.”
  • ” Det har blivit bra med de nya elarbetsansvariga – de tar ett större ansvar. Det är de ansvariga för de jobben på fältet. Den elarbetsansvarige är den enda som sätter på spänningen….På 50 man händer det kanske en gång vartannat år.”

Fakta: Strömgenomgång

• Yngre elektriker drabbas oftare av strömgenomgång. De som är under 25 drabbas fyra gånger så ofta jämfört med de som är över 56 år.
• Anställda i mindre företag drabbas oftare än anställda i större företag.
• 0,4 procent har drabbats minst sex gånger under året.
• De som drabbats av strömgenomgång har fler sjukskrivningsdagar än de som inte drabbas. Och ju fler strömgenomgångar de drabbats av ju fler sjukdagar.