Johan Hellstenius

Innan olyckan hade en kamrat till Johan berättat om hur han sparkat sig loss, och det satt i Johans huvud vid olyckstillfället och gjorde att han kom loss från strömgenomgången.

Johan Hellstenius är elektriker på Vatthammars El i Borlänge. 2008 drabbades han av strömgenomgång när han skulle skarva en kabel med 220 volt. I dag är han försiktig.

Det var ”bara” lågspänning 220 volt, den ström som går i skarvsladden till elgrillen. Men det kunde ha slutat illa. Han kom direkt till vårdcentralen som visste hur de skulle göra.

Trots att han drabbades så hade han gjort rätt i allt så mycket han kunde.

Orsaken till Johans Hellstenius olycka låg i ett missförstånd. En person skruvade i en säkring, trots att Johan arbetade med kabeln.

Det finns regler när det sker en strömgenomgång. Vi får försöka leva upp till det.

Anders Lindgren, vd Vatthammars El i Borlänge

Innan olyckan hade en kamrat till Johan berättat om hur han sparkat sig loss, och det satt i Johans huvud vid olyckstillfället och gjorde att han kom loss från strömgenomgången.

En grävmaskinist fick syn på Johan och förstod att allt inte stod rätt till och såg till så han kom till sjukvården.

– Det blev ambulans direkt och så observerad under ett dygn.

Vatthammars El i Borlänge är ett gammalt familjeföretag med ett 20-tal elektriker anställda. Här försöker man ta allvarligt på strömgenomgångar.

– Det finns regler när det sker en strömgenomgång. Vi får försöka leva upp till det. Om vi inte talar om det blir det inget bättre. Det är viktigt så inte andra drabbas, säger vd Anders Lindgren.

Johan kom direkt efter olyckan till en vårdcentral och blev snabbt undersökt.

– Efter att jag betalat tog det bara två minuter innan jag låg på britsen och blev undersökt, berättar Johan.

Johans olycka skedde 2008 och då hade man skaffat sig kunskap på vårdcentralen. Men det var efter att två anställda på Vatthammars i ett tidigare skede blivit hemskickade utan åtgärd.

– Då blev jag förbannad, säger Anders Lindgren, vd på Vatthammars El.

Ska man få tag i problemen får man inte jaga med blåslampa. Då blir alla tysta.

Anders Lindgren, vd Vatthammars El i Borlänge

Numera åker företaget alltid till just den vårdcentralen för att vara säkra på god vård.

Anders Lindgren försöker se till så att det funkar bra med anmälningar till Elsäkerhetsverket och till arbetsmiljöverket.

– Det fungerar jättebra just nu.Det är jättesmidigt med Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket. Det är ingen som biter i andra ändan, säger Lindgren.

Han menar att man måste ha en öppen attityd kring frågorna.

– Ska man få tag i problemen får man inte jaga med blåslampa. Då blir alla tysta. Det är det vardagliga som är viktigt. Papper i bilarna är vad som gäller, och där står vad sjukvården måste kolla efter.

Han menar att det inte alltid är lätt att få förståelse från kunder.

– De vill gärna ha verksamheten i gång. Men det finns en tendens av mer och mer förståelse.