– Åk till akuten om du drabbas av strömgenomgång. Det rådet ger läkaren Bengt Lonér hos Previa i Växjö.
Han menar att det är viktigt att komma in till sjukvården för undersökningar, speciellt om man fått strömgenomgång från högspänningsledningar. Kunskapen inom allmänsjukvården är nog inte så bra som den borde.

– Det är nog tyvärr en realitet att det är dålig kunskap inom sjukvården. På de viktiga akutmottagningarna finns det ändå bra kunskap. Alla större akutsjukhus har manualer på saker man ska kontrollera upp, säger Bengt Lonér.
I en sammanställning i den norska läkarförbundets tidning, konstateras att det finns en rad både akuta och kroniska hälsoeffekter av en strömgenomgång.

Akut påverkas hjärta, muskler, hud och nervsystem.
Man kan också konstatera att det är vanligare med psykiska och psykosomatiska besvär efter en elolycka. Forskare har konstaterat att personer som drabbats av strömgenomgång fått sömnstörning, magvärk, huvudvärk, nedstämdhet och posttraumatiska stressyndrom.
– Speciellt om strömmen går in eller ut genom huvudet är det risk att man får tråkiga skador i nervsystem i syn och hörsel, säger Bengt Lonér.

Per Eklund

Möjlig medicinsk påverkan efter en strömgenomgång

 • Hjärta: Känsligt för växelström 50-60 Hz, kan störa sinusknutan, utlösa ventrikelflimmer. EKG-förändringar kan ses veckor efter exponering. Högre hjärtfrekvens.
 • Kärl: Lömskt med proppbildning lokalt, vid småskador på insidan av kärlen kan proppbildning komma i senare skede.
 • Vanligt med skador i småkärl som kan ge muskulära smärtor.
 • Sämre hörsel.
 • Utveckling av grå starr i ögon.
 • Nervsystem: Diffus hjärnskada, stört närminne, inlärningsproblem, koncentrationsförmåga, ökad uttröttbarhet. Psykisk påverkan, stämning och beteende.
 • Perifiera nerver: Ärrbildning som stör nervledningsförmågan. Ofta skador där nerv passerar i trång passage.
 • Autonoma nervsystemet oftast övergående påverkan på blåsa, tarm och temperaturreglering liksom lokal cirkulation.
 • Posttraumatiskt stressymptom.
 • Förstoppning.
 • Brännskador.

 

 

LÄS MER:
Drabbad av strömgenomgång –  ”Jag fick sparka mig loss”
Tre av tio elektriker drabbas varje år