Jaha, då är redan andra numret av Elektrikern ute. Det har varit en intensiv tid. I det här numret fortsätter vi skriva om den tragiska dödsolyckan i Koppom i mellandagarna.

Men fortfarande är inte utredningen eller snarare utredningarna klara.

Naturligtvis står också avtalet i centrum, så här tiden inför ett nytt avtal.

Ni kan läsa om hur LO:s avtalssekreterare Per Bardh ser på situationen, och du kan också läsa om vad Elektrikernas Ronny Wenngren och EIO:s Åsa Kjellberg-Kahn ser som viktigt.

Jag tog mig nyligen också tid att besöka några av Elektrikerförbundets få kvinnliga medlemmar för att höra deras syn på arbetet och hur det är att vara kvinna i en mansdominerad omgivning.

Det sägs ju ofta att arbetsplatser med både kvinnor och män blir mer harmoniska än enkönade grupper, oavsett de är manliga eller kvinnliga.

Det låter också som att det är så i det här fallet.

I det här numret kan du också läsa om det heta industriområdet i Pajalas tidigare ödemark, om elmässan i Malmö och mycket annat.

Det har kommit en hel del mail efter det första numret av Elektrikern, med kommentarer om tidningen. Det är nästan uteslutande positiva kommentarer. Det är roligt.

Några har också kommit med idéer till saker och händelser vi bör bevaka eller skriva om. Det är ännu roligare.

Fortsätt med att skicka idéer och uppmuntringsbrev, men vi räds inte för att få kritik heller.

Med en ny redaktion och ett nytt upplägg för hur tidningen Elektrikern ska se ut och vad den ska innehålla, så finns det alltid plats för att hitta förbättringar.

Till kommande nummer hoppas vi kunna öppna en frågespalt om aktuella frågor som berör er. Så skicka in frågor om saker som berör er. Det kan handla om A-kassan, försäkringar, avtal och annat. Vi försöker hitta kunniga som svarar.

Skicka gärna insändare eller debattinlägg om vad du tycker är fel i arbetslivet, på arbetsplatsen och i hur media bevakar det. Vi vill ha en levande debatt i tidningen.

I förra veckan öppnades dessutom Elektrikerns nya hemsida. Du hittar den på www.tidningenelektrikern.se. Lägg in den som favorit på din dator. Där kan du också kommentera de artiklar från papperstidningen som läggs ut.

Naturligtvis kan du också där få läsa en del nyheter som sker mellan papperstidningens utgivningsdagar. Har du en smartphone kan du även få upp hemsidan där.

Enligt en ny undersökning, läser 90 procent av fackförbundens medlemmar sin facktidning. Men en tredjedel av medlemmarna bläddrar bara igenom tidningen, utan att läsa något.

Hur det ser ut med er elektriker säger man inget om i undersökningen. Men är du en ”bläddrare”, så hör av dig vad som skulle få dig att stanna upp!

Trevlig läsning!