• Foto: Elektrikerförbundet

  • Foto: Elektrikerförbundet

”I likhet med andra fackförbund har även Svenska El. Arbetareförb. beslutat att utgiva en egen facktidning av vilken vi här presentera det första numret.” Så inleds det allra första numret av Elektrikern. Det gavs ut i juli 1907, ansvarig utgivare var Ture Anderson.

I detta första nummer, som består av fyra sidor text, dock inga bilder, går att läsa att det under 1905 förolyckades fyra personer till följd av olyckor med elektrisk ström.

Bland annat förolyckades en maskinist vid Eksjös vatten- och elektricitetsverk. Han hade stött sig med högra handen mot det skyddsräcke som omgav den elektriska maskinen och berörde med den andra handen handtaget till kopplingstavlans framsida till högspänningsströmbrytaren. Döden inträdde omedelbart.

LÄS ÄVEN: En resa i tiden: Tidningen Elektrikern från 1936

Enligt tidningen var kroppen blåsvart och uppsvälld. Anledningen till dödsfallet tros vara att kopplingstavlans järnställning på något sätt kommit i förbindelse med högspänningsledningen.

Det konstaterades att den ledning som var avsedd att jordförbinda kopplingstavlans järnstativ inte varit ansluten till järnstativet på ett ”tillfredsställande” sätt.

Tidningen rapporterar även om en sexårig flicka som kom åt en högspänd del ”ca 2 700 volt spänning till jorden räknat”, och fick två fingrar och högra handen till hälften avbrända. Flickan fördes till sjukhus där de båda fingrarna, och sedan hela armen amputerades.

Tidningen finner det märkligt att inte flickan led en ögonblicklig död, och konstaterar att flickan ”synes höra till de i avseende på elektrisk ström mera motståndskraftiga”.

LÄS ÄVEN: SEF:s historia: Striden om den kollektiva försäkringen

Läsarna får även ta del av avtalet mellan Svagströmsarbetsgivareföreningen och Åskledare- och Svagströms-Montörföreningen i Stockholm.

Där har avtalats om en minimilön på 30 öre i timmen till arbetare som fyllt 19 år, och till självständiga montörer som arbetat i sex år: 52 öre i timmen.

Den ordinarie arbetstiden avtalades till 10 timmar per dag, utom lördagar, då arbetstiden var 6 timmar.

Anna Norling
anna.norling@mittmedia.se