Elektrikerna har under en längre tid stött och blött frågan om att låta egenföretagare bli medlemmar i förbundet. Under förbundsmötet 2022 debatterades frågan livligt.

Vissa talare var för, andra helt emot. Till slut röstades det att förbundet ändå skulle utreda frågan.

Men det har stött på patrull, då förbundet tolkar LO:s organisationsplan som att egenföretagare inte ingår i LO:s uppdrag att organisera.

Därför har förbundet skrivit en motion till årets LO-kongress där frågan om strategi och organisering av egenföretagare, inklusive plattformsanställda, tas upp.

Den del i motionen som handlar om just organisering av egenanställda vill LO-styrelsen avslå.

Styrelsen menar att det inte är en lämplig väg att gå, och skriver i sitt svar: ”Utförare av arbete som inte kan hävdas vara arbetstagare är förhindrade att nyttja de grundläggande fackliga verktygen i form av gemensamt agerande, kollektivavtal och skydd genom arbetsrättslig lagstiftning. Ett sådant fackligt medlemskap skulle således dräneras på själva kärnvärdena i medlemskapet”.

Rikta fokus mot felaktiga egenföretagare

I stället vill LO-styrelsen att fokus riktas mot de som felaktigt påstås vara egenföretagare, fast de i egentlig mening är att anse som arbetstagare. LO ska alltså enligt styrelsen hålla fast vid att endast organisera arbetstagare.

Louise Olsson är vice ordförande för Elektrikerförbundet och säger att hon tycker det är synd att LO inte vill pröva idén om att organisera egenanställda.

– Det är synd att vi inte vågar ompröva och följa med i samhällsutvecklingen. Vi ser en trend efter att samhället i många år uppmanat människor att vara egen, vara entreprenör, där fler och fler tänker att de ska klara sig själva, och inte vara anställda.

– Det har samtidigt inneburit ett sätt för arbetsgivarna att slippa arbetsgivaransvar, och det ligger mycket pengar i det, med sociala avgifter rehabiliteringsansvar och så vidare. Så vi tycker att det är synd att man inte vågar ta i frågan, att man innan man utforskar frågan säger att ”det här är inget för LO”.

”Vi vill ha en diskussion om det”

Varför valde ni att skicka in motionen?
– Vi vill ha en diskussion, en debatt om det här. Vi i Elektrikerförbundet har inte bestämt oss för vad som är rätt och fel i den här frågan, vi har ju pausat vår egen utredning, men önskar ett större grepp i frågan, att hela LO-kollektivet ska vara med i en utredning och väga för- och nackdelar.

– Vi vill diskutera trygghet för alla arbetare på arbetsmarknaden, även de som går under begreppet ”egenanställda”. Ska vi inte försöka upprätthålla deras intressen och krav på schyssta arbetsvillkor?

Elektrikerförbundets motion ”Gemensam strategi för organisering av egenanställda”:

”Eftersom vi ser en utveckling som går mer och mer åt att arbetare av olika anledningar blir egenanställda minskar andelen människor som Landsorganisationens medlemsförbund kan organisera. Inom detta område anser Svenska Elektrikerförbundet att det saknas en konkret strategi från Landsorganisationen i Sverige. Hur ska vi hantera denna utveckling, en utveckling som riskerar att lamslå arbetarrörelsen i Sverige om vi inte agerar”.

Motionen har tre att-satser:

1: att LO ska utreda hur arbetstagarbegreppet kan skyddas på arbetsmarknaden. Denna att-sats föreslår LO-styrelsen att kongressen bifaller.

2: att LO ska utreda möjligheten att organisera egenanställda. Denna att-sats föreslår LO-styrelsen att kongressen avslår.

3: att LO ska ta fram en strategi gällande hur egenanställda som arbetar på plattformsföretag kan organiseras i syfte att bli anställda på det aktuella plattformsföretaget. Denna att-sats föreslår LO-styrelsen att kongressen anser besvarad, genom att uppdraget läggs som ett kompletterande uppgift till den utredning som föreslås i första att-satsen.