I en motion om EU vill förbundet att LO ska genomföra en utredning kring riskerna och möjligheterna kring en utvidgning av Europeiska unionen samt arbetar med fackliga organisationer i kandidatländerna.

I en motion om lobbying föreslår Elektrikerförbundet att LO ska verka för att ett lobbyregister införs samt skärpta regler vid övergång mellan höga politiska tjänster till arbete i gränslandet mellan näringsliv och politisk påverkan.

Elektrikerförbundets avdelning 1 har tillsammans med andra lokala avdelningar inom Handels, Byggnads, Seko och Pappers skrivit motionen ”En rättvis lönemodell”.

I den föreslås att LO utreder en ny lönepolitik som bland annat syftar till att nå en ökad löneandel, hög sysselsättning och minskade klassklyftor.

Lönegarantin från avdelning 26

Elektrikerförbundets avdelning 26 har skrivit en motion om lönegarantin.

Avdelningen skriver bland annat i motionen: ”En arbetstagare som arbetar på ett företag under rekonstruktion eller konkurs måste stå till arbetsmarknadens förfogande trots att man har arbetsskyldighet på företaget man är anställd på. Att vara inskriven på Arbetsförmedlingen under tiden en rekonstruktion eller konkurs pågår innebär ju i praktiken att ens rättigheter i form av uppsägningslön och uppsägningstid försvinner, eftersom man riskerar att bli av med ersättning från a-kassan om man nekar anvisat arbete.”

De föreslår att LO driver frågan att anmäla sig till Arbetsförmedlingen vid konkurs eller företagsrekonstruktion först när man är arbetslös.