Det som Försäkringskassan sällan redovisar klart i debatten om våra sjukpengar är försäkringsläkarnas helt väsentliga bedömning.

Trots att ibland fler än en specialistläkare i samma ärende uttalat sig om den sjukskrivnes sjukdom yttrar sig försäkringsläkaren till den sjukskrivnes nackdel.

Om nu försäkringsläkaren enligt gällande regler skall göra sin bedömning på skriftliga handlingar, utan att ens träffa patienten, är det i de ärenden som jag tagit del av försäkringsläkaren som fäller avgörandet.

Konstig jävsituation

Här uppstår en konstig jävsituation, som nästan aldrig observeras.

Det vill säga försäkringsläkarna är betalda av Försäkringskassan och har då uppenbarligen större anledning att gå i deras ledband än att vara objektiva.

Handläggaren gömmer sig sedan bakom försäkringsläkarens yttranden.

För mig är det uppenbart att Försäkringskassans personal använder försäkringsläkarens subjektiva yttrande i sin bedömning och ägnar alltför stor möda till att neka folk deras ofta rättmätiga ersättning.

Den som är sjuk är ofta svag och har av naturliga skäl mindre styrka och kraft att ta tag i sina egna ärenden än den som är frisk.

Den här frågan borde lyftas fram av politiker – och inte minst av facket.