Den 1 maj 2025 löper ditt kollektivavtal ut.

Det innebär att våra gemensamma rättigheter hänger löst, och att Elektrikerna går in i förhandlingar med våra motparter.

För att skydda och utveckla kollektivavtalet behöver vi dig och dina kollegor – för att vinna tillbaka varje sida i avtalet.

Nästa år är det dags för avtalsrörelse igen. Då förhandlar fack och arbetsgivare om innehållet i kollektivavtalen i många olika branscher.

Förra avtalsrörelsen lyckades Elektrikerna förhandla fram flera viktiga förbättringar i kollektivavtalen som gäller för medlemmarna i förbundet.

Förstärkt anställningstrygghet

På Elektrikernas största avtalsområde, Installationsavtalet, lyckades vi bland annat få till förstärkt anställningstrygghet och mer ordning och reda på arbetsmarknaden.

På det näst största avtalsområdet, Kraftverksavtalet, bröt vi ny mark och lyckades uppnå ett av förbundets långsiktiga mål, nämligen ett deltidspensionssystem.

Lägg till löneökningar, tryggare arbetsmiljö och de andra framgångarna så fick du som medlem, förbättringar som förhoppningsvis kommer göra stor skillnad både i din plånbok och i din jobbvardag.

Inte nog med alla förbättringar som vi lyckades driva igenom, vi lyckades också stoppa flera försämringar som våra motparter ville driva igenom.

Lyckades stoppa försämringar

Inte nog med alla förbättringar som vi lyckades driva igenom, vi lyckades också stoppa flera försämringar som våra motparter ville driva igenom.

Det var både lönesänkningar, sämre arbetstider och andra krav som kraftigt skulle försämra för dig på din arbetsplats. Så sammantaget lyckades vi både förhandla fram nya bra regler samt stoppa en mängd försämringar.

Elektrikernas kollektivavtal har blivit utnämnt till Sveriges bästa kollektivavtal, så var stolt över att du jobbar med Sveriges bästa avtalsvillkor på din arbetsplats. Men var inte nöjd.

För tillsammans kan vi förhandla fram ett ännu bättre avtal. Men för att lyckas med det så behöver vi din och dina kollegors hjälp.

Ni bäddar för ett starkt kollektivavtal

Det är inte vi i förhandlingsrummet som är avgörande för att vi även denna gång ska lyckas. Det är du och dina arbetskamrater som är förutsättningen för att ännu en gång få till ett starkt kollektivavtal.

Vi börjar nu lokalt samla in avtalsmotioner för att få en bild av vad du och dina arbetskamrater tycker är viktiga frågor inför nästa avtalsrörelse.

Det är utifrån dessa åsikter som vi sedan kommer formulera våra krav till motparten. I de kommande förhandlingarna kommer vi sedan driva verkliga behov som ni har på era arbetsplatser.

Hur vi kommer lyckas hänger på hur många som sluter upp bakom de krav vi ställer samt hur många av medlemmarna i Elektrikerna tydligt deklarerar att några försämringar inte accepteras.

Det absolut starkaste kortet för oss i förhandlingsrummet är dig och dina kamraters stöd. Det finns inget som är så starkt som att kunna säga att detta krav har vi hela förbundet bakom oss för att få igenom.

Så vår uppmaning till alla förbundets medlemmar och förtroendevalda är att börja prata om vilka frågor som ni tycker är viktiga inför den kommande avtalsrörelsen.

Börja prata om avtalsrörelsen nu

Så vår uppmaning till alla förbundets medlemmar och förtroendevalda är att börja prata om vilka frågor som ni tycker är viktiga inför den kommande avtalsrörelsen.

Tala också med era kamrater som eventuellt ännu inte är medlem. Berätta att ett medlemskap kommer att innebära att både de och du får ett bättre kollektivavtal nästa år.

Desto fler vi är ju starkare är vår förhandlingsposition.

Vi har ett tydligt exempel från i somras där betydelsen av engagerade medlemmar spelade en avgörande roll.

Medlemmarna från Securitas utsattes av påtryckningar från arbetsgivaren om kraftigt försämrade löner och anställningsvillkor.

Dessa försämringar lyckades förbundet med stöd av medlemmarna på företaget inte bara stoppa denna gång, utan vi lyckades även trygga medlemmarnas villkor för framtiden.

Det hade inte varit möjligt utan medlemmarnas engagemang och stöd.

Du och dina arbetskamrater kommer göra skillnad, så ta nu möjligheten att påverka, förändra och förbättra ditt kollektivavtal – skicka in avtalsmotioner.


OBS! Sista dag för att sända in avtalsmotioner är 30 april

• 1 maj 2024 – 30 september 2024: Motionerna behandlas av den lokala organisationen

• 1 oktober 2024 – 1 december 2024: Avtalsdelegationerna behandlar motionerna

• Våren 2025: Avtalsrörelse. Kollektivavtalen omförhandlas med arbetsgivarna