”Varje medborgare måste vara beredd att till det yttersta göra sin insats i det totala försvaret – inom krigsmakten, civilförsvaret, krigsproduktionen, folkförsörjningen, sjukvården, i hemmen. Var och en måste också veta hur man skyddar sig mot de faror som ett nutida krig medför och inse hur väsentligt det är att också i kritiska lägen bevara lugn och jämvikt.”

Med detta lånade citat* började Carl-Oskar Bohlin sitt tal som blev så omtalat i Sälen. Ministern för civilt försvar uttalade också meningen som har skrämt så många i Sverige: ”Många har sagt det före mig, men låt mig göra det med ämbetets kraft – det kan bli krig i Sverige”.

Ukrainas sak är på alla sätt vår sak

Denna mening har gjort så att barn legat sömnlösa, och väldigt många blivit oroliga. Det är befogat och riktigt att både varna och vidta åtgärder på grund av det förändrade säkerhetsläget. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har ritat om hela den säkerhetspolitiska dagordningen, och Ukrainas sak är på alla sätt vår sak.

Så ministerns skarpa krigsretorik och varningar är troligen både befogad och relevant. Dock enligt oss i en helt annan framtoning än den regeringen väljer.

I brev till ministern daterat 8 december 2023 varnade vi ministern om situationen i energibranschen och hur detta kunde påverka rikets säkerhet.

Ännu viktigare är att om man, som regeringen gör, kommer med så skarpa varningar och uppmaningar till medborgarna i ett land, så är det första man borde lära sig att ha rent mjöl i påsen och själv göra allt man kan för att förbättra och förbereda sig. Tyvärr kan Elektrikerförbundet konstatera att för oss är ministerns förtroende i dessa frågor väldigt begränsat och stukat.

I brev till ministern daterat 8 december 2023 varnade vi ministern om situationen i energibranschen och hur detta kunde påverka rikets säkerhet. Vi både varnade, men också erbjöd oss att träffa ministern eller någon ur hans stab för att diskutera vilka stora säkerhetspolitiska risker som finns i energibranschen.

Som om inte det vore nog så skickade vi också liknande brev samma vecka till både arbetsmarknadsministern samt energiministerns stab. Även där uteblev svaren till vår stora förvåning.

Att totalt ignorera dessa varningar från oss i detta allvarliga läge som råder i Sverige, där man till och med varnar för krig, det tyder enligt oss på såväl på arrogans, ointresse för frågan samt faktiskt också ett väldigt oansvarsfullt agerande.

Nu tvingas vi i stället varna ministern och regeringen via denna artikel.

Vi skulle i dessa samtal med regeringen konkret kunnat belysa vilka risker som föreligger inom den svenska energibranschen, men även konstruktivt kunnat komma med förslag som på riktigt skulle göra stor skillnad för säkerheten i landet.

Nu tvingas vi i stället varna ministern och regeringen via denna artikel. Han och regeringen borde skämmas.

Nyligen varnade Säpo om riskerna för energisektorn. Dessa faktorer vet många om i dagsläget. Vad färre vet om är att det finns ett antal faktorer som gör att riskerna för energisektorn är väldigt mycket större än vad de behöver vara. Det råder sådan extrem brist på nationell kompetens i Sverige så att det finns direkta säkerhetsproblem med detta.

Elektrikerförbundet hoppas att regeringen slutar spela rysk roulette med Sveriges säkerhet

Vi har därtill en affärsmodell inom energisektorn som på det sätt den är utformad utgör en risk, vilket gör det lättare att agera för den som har onda avsikter. Ett annat exempel är att aktiveringen av civilplikten som ministern pratar sig varm om, kommer bli tomma ord inom energisektorn.

Att i detalj berätta om vilka risker som föreligger är Elektrikerförbundet för ansvarsfulla för att göra publikt, men vi uppmanar regeringen att ta Elektrikerförbundets erbjudande om att föra ett konstruktivt samtal om energibranschen och dess risker, Sverige behöver det.

Elektrikerförbundet hoppas att regeringen slutar spela rysk roulette med Sveriges säkerhet och börjar agera. Om vi som medborgare, med all rätt ska förbereda oss, så duger det inte att ha en regering som så uppenbart struntar i att lyssna när vi som en seriös branschaktör varnar för säkerhetspolitiska risker.

*Formuleringen är tagen från broschyren ”Om kriget kommer”, som undertecknades av Sveriges dåvarande statsminister Tage Erlander 1961.