Beslutet omfattade även den kommunala räddningstjänsten och innebar att personer som redan har relevant utbildning inom områdena skulle kunna omfattas av civilplikt från och med den 19 januari 2024.

Men för elförsörjningsområdet dröjer det.

Svenska kraftnät har fått i uppdrag att utreda omfattning och hur många personer som kommer att beröras av civilplikten gällande landets elförsörjning.

Det kommer myndigheten att presentera senast 29 mars.

Innan regeringens beslut om civilplikten skickades förslaget ut på remiss. LO var en av remissinstanserna, och där var Elektrikerförbundet en bärande röst.

I remissvaret framhåller LO att problemen på elförsörjningsområdet underskattas.

”Brist på egenanställd personal säkerhetsrisk”

Organisationen skriver: ”Bristen på egenanställd personal och beroendet av entreprenadkontrakt försämrar arbetsmiljön, försvårar det akuta behovet av nyrekrytering och utgör en säkerhetsrisk. Denna situation försvårar en aktivering av civilplikten”.

LO lyfter att bolagen inom energibranschen bygger sin verksamhet på underentreprenader, och att ingen av de stora nätägarna, inklusive Svenska Kraftnät, har en enda egenanställd person för underhåll, felavhjälpning, eller nybyggnation.

– I grund och botten är vi inte negativa till civilplikten som sådan, men det kommer att bli som att pissa i byxan-åtgärd om det inte finns kompetens nog för att bemanna verksamheten, säger Petter Johansson, energipolitiskt ansvarig på Elektrikerförbundet och tillägger:

– Om man plockar personer ur den befintliga verksamheten så kommer det att bli stor påverkan på deras ordinarie arbete, och då kommer det att bli problem där. De är så otroligt få och en sådan otroligt slimmad organisation.

Elektrikerförbundet och Seko ger förslag

Elektrikerförbundet och Seko ger gemensamma förslag för att civilplikten ska kunna vara genomförbar, åtminstone på sikt, vad gäller energiområdet.

Bland annat att återinföra stödet till branschskolorna, att låta Arbetsförmedlingen upphandla fler utbildningar i energisektorn, att Svenska kraftnät bör ha egen personal samt att en utredning av elmarknadens avreglering bör tillsättas.

Elektrikerförbundet har även egna förslag i remissvaret.

Förbundet föreslår bland annat ett företagslärlingssystem, där arbetsgivare, fack och staten tecknar avtal och möjliggör anställning där praktik på ett bolag varvas med teori hos en utbildningsanordnare.

Men någon respons från regeringen om remissvaret har inte Petter Johansson fått.

– Min bedömning är att de inte tar någon hänsyn alls till våra synpunkter, säger han.

Elektrikern har sökt Försvarsdepartementet för en kommentar som har lovat att återkomma.

Detta är civilplikt:

Civilplikten är den civila motsvarigheten till värnplikt och ska bidra till att säkerställa att viktiga delar av samhället fungerar vid höjd beredskap eller krig. 

Civilplikten är en plikt, vilket betyder att den inte är frivillig.

En person som identifieras som civilpliktig kan behöva göra en grundutbildning, repetitionsutbildningar och vid allvarligt militärt hot även beredskapstjänstgöring i max 180 dagar. Först efter utredning av personens hälsotillstånd och personliga förhållanden kan en person bli utvald att göra civilplikt. 

Källa: Folk och försvar