Jag läser i LO-bloggen om regeringens beslut att slopa arbetsmarknad ur läroplanen, det finns mycket att uppröra sig över här.

Samhället vi lever i har en kapitalistisk natur, en grupp livnär sig på en annan.

Är du en person som är anställd av en annan, så är det du som skapar ett värde som sedan fördelas så pass ojämnt, så att din förtjänst räcker med nöd och näppe till din egen existens.

Medan den som anställer får över på din produktion så mycket att det kan läggas på hög.

I ett sådant samhällstillstånd blir det väldigt uppenbart att regeringens beslut landar i en massiv fördel för gruppen som anställer.

Beslutet fortsätter forma ett bakåtsträvande samhälle.

I linje med SD:s nyliberala marsch

Jag ser inte beslutet som något spektakulärt. Den går helt i linje med den nyliberala marschen understödd av SD.

Det spektakulära är att i ett läge när vi än så länge fortfarande äger den lagliga rätten att organisera oss som arbetare och bilda våra fackförbund.

I det luxuösa läget, så begriper inte arbetarföreningarna värdet av att utbilda sina medlemmar.

Arbetarna är i desperat behov av kunskap om konflikten mellan arbete och kapital, nationalekonomi och hur samhället fungerar och kan omformas.

Arbetarna är i desperat behov av kunskap om konflikten mellan arbete och kapital, nationalekonomi och hur samhället fungerar och kan omformas

Det ligger i rätt linje att Lands Organisationen uppmärksammar och upprörs över hur högerregeringen, uppbackad av SD, gör allt i sin makt att forma nästa generations arbetare att bli mer individualister, nationalister och nyliberalister.

Väckarklocka för en sovande arbetarrörelse

Regeringens beslut ska vara en väckarklocka som slår så hårt för den sovande arbetarrörelsen att den rycker sig till ett klarvaket tillstånd, redo för att förändra samhället till sin fördel.

Men jag räds för att uppmärksamheten om detta blir bara en sömnryckning i den djupa dvalan arbetarrörelsen har hamnat i.

Arbetarrörelsens kamp är i ständig motvind, tro inget annat

I ett sådant läge blir det din uppgift som arbetare att göra allt du kan för att skapa en förändring.
Arbetarrörelsens kamp är i ständig motvind, tro inget annat.

Är du anställd? Organisera dig, bli medlem i facket.

Är du organiserad? Kräv mer utbildning innan det försvinner.

Det har varit och ska fortsättningsvist vara fackens kärnroll att utbilda sina medlemmar om samhällets drivkrafter.