Vad är batterilagring?

Man kan säga att batterilagring handlar om att fånga och lagra överskott av förnybar el, till exempel från solceller. 

Hur fungerar batterilagring hemma med solceller?

Batterier till solceller innebär alltså att man kan spara överskott av el från solenergi. Det betyder att man kan använda den lagrade energin när man är i större behov av el, eller när energiproduktionen är låg. 

Alltså: Under dagen lagras överskottet från solcellerna i batteriet. Under kvällen och natten när solcellerna inte producerar lika mycket el kan man använda överskottet som lagrats i batteriet hemma!

Hur länge kan jag lagra förnybar el i ett batteri?

Oftast anpassar man batteriet för att det kan användas under en eller några dagar. Det går alltså inte att lagra solenergi i ett batteri från sommaren till vintern till sitt hem.

Varför batterilagring?

Fördelen med att ha batterilagring när man har solceller är att man kan maximera användningen av solenergin och bli mer självförsörjande hemma.

På så sätt kan man minska elkostnaderna, då man inte i lika hög grad är beroende av elnätet. 

Batterilagring utan solceller?

Batterilager utan solceller innebär att man har ett batterilager utan solceller – alltså är det beroende av elnätet. Det betyder att man kan ladda batterierna när elpriset är så lågt som möjligt.

När elpriset höjs kan man istället frigöra den lagrade energin från batteriet.  

Hur mycket kapacitet har ett solcellsbatteri? 

Det är olika. Men idag är det vanligt att solcellsbatterier till en villa har en lagringskapacitet på 5-15 kWh.

Hur länge håller ett 5 kWh, 10 kWh och 15 kWh solcellsbatteri?

Solcellsbatteriernas livslängd beror på en rad olika faktorer. Litiumjonbatterier håller i runt 10-15 år. Blybatterier däremot har en livslängd på runt 3-4 år.

Andra saker som spelar in är urladdningsdjupet, och temperatur.

Sådant som underhåll, temperaturkontroll och hur man laddar batteriet kan alltså vara avgörande för hur länge ett solbatteri håller.  

Vad är priset på solcellsbatterier?

Kostnaden för batterier till solceller skiljer sig åt på grund av en rad faktorer. 

Till exempel skiljer sig priset för solcellsbatterier åt beroende på vilken lagringskapacitet batteriet har. Att köpa antingen ett 5 kWh solcellsbatteri, 10 kWh solcellsbatteri, eller 15 kWh till ett hem är vanligast.

Huruvida du köper ett blybaserat batteri eller ett litiumbaserat batteri är också avgörande för priset. Att köpa ett blysbaserat batteri är billigare – men livslängden är kortare. Litiumbatterier är dyrare men håller längre och kan på så sätt vara mer kostnadseffektiva.  

Skatteavdrag för solcellsbatterier?

Du kan använda skatteavdrag för grön teknik om du köper ett solcellsbatteri. Genom att använda skattereduktionen för grön teknik betalar du endast 50 procent av kostnaden själv. Du måste dock uppfylla krav som att du äger bostaden själv, och att du har betalat tillräckligt i skatt under året.  

Här kan du läsa mer om skattereduktionen för grön teknik.

Är batterilagring lönsamt?

Huruvida batterilagring är lönsamt är omtvistat. 

Solcellsbatterier har lång återbetalningstid och kan inte lagra mycket el åt gången, vilket ofta gör att det inte blir lönsamt. 

Men det finns sätt som kan göra det mer lönsamt, till exempel kan det vara fördelaktigt att sälja din el till Svenska kraftnät. 

Sälja stödtjänster som privatperson till Svenska kraftnät? 

Som privatperson kan man inte leverera el direkt till Svenska kraftnät. 

Vad man kan göra är att kontakta en så kallad aggregator, företag som har avtal med Svenska kraftnät.  

Aggregatorn samlar ihop flera privata solelsproducenter och säljer den samlade volymen el till Svenska kraftnät. Avtalet som du skriver med aggregatorn avgör hur mycket ersättning du får. 

Viktigt att tänka på är att du inte kan få skatteavdrag för solcellsbatterierna om de används för att sälja el. 

Här kan du läsa mer om vad som gäller när man säljer el till Svenska kraftnät.