Allt flersolcellsanläggningar poppar upp i landet. Men i dag saknas tillräckligt med kapacitet på elnätet för att kunna möta utvecklingen.

Elnätet är inte byggt för att klara att ta emot överskottsel från alla villor med solcellsanläggningar.

– Framför allt i storstadsregionerna saknas i dag möjligheter för att alla som vill ska kunna koppla upp sig och sälja sitt elöverskott till andra kunder på elnätet, säger Sven Höckert, ombudsman för Elektrikerförbundet i Jämtland och Härjedalen.

Han konstaterar att kablarna som sköter elförbrukningen är för små när det samtidigt sker en produktion av el från solcellsanläggningarna.

– Det är inte bara stamnäten som behöver byggas om, utan även lokalnäten, säger Sven Höckert.

Endast ett visst antal får godkänt att koppla upp

I Stockholmsområdet har han sett flera exempel där bara ett visst antal villaägare i samma område fått godkänt till att koppla upp sina solcellsanläggningar på elnätet. De som inte fått godkända föranmälningar vill inte heller få sina solceller uppmonterade.

Bild i halvfigur på Anna Werner med solceller i bakgrunden.
Anna Werner, vd på Svensk Solenergi.

– Det leder det att solcellsföretaget inte tjänar de pengar som man tänkt sig. Oseriösa företag kanske sätter upp solcellerna ändå. Men vad händer när kunderna inte kan koppla upp sig på elnätet? frågar sig Sven Höckert.

Han ser ”offgrid”-lösningar, fristående solcellssystem, som ett alternativ för kunder som har direktverkande el. Elen som inte används under dagen kan lagras i ett batteri och nyttjas till egna elbehov.

– Om solcellsföretagen får sätta upp solceller och montera ett batteri kan kunden själv sköta en del av sitt elektriska behov, även om hon eller han just då inte kan sälja ström, säger Sven Höckert.

Elöverskottet den dagen kan användas till att ladda elbilen eller värma villan.

– Då tjänar kunden ändå pengar även om payoff-tiden inte är lika snabb, säger Sven Höckert.

Säljer både solceller och batterier

Flera solcellsföretag har redan gått från att bara sälja solceller till att sälja både solceller och batterier. Eller till att bara installera batterier.

– De har redan konstaterarat att det blir nästa marknad, säger Sven Höckert.

Under de tre första kvartalen 2023 såldes cirka 23 300 hembatterier i Sverige, enligt Svensk Solenergi.

– Just nu är det hårdare tryck på batterier än på att få solceller, säger Anna Werner, vd på Svensk Solenergi.

En solpanel och ett batteri bredvid en tegelvägg.

Hon ser två orsaker till batteriernas ökande popularitet. Hembatterierna kan användas till att hjälpa Svenska Kraftnät hålla frekvensen 50 hertz på elnätet.

– Om du hjälper Svenska Kraftnät med det får du betalt för det, säger Anna Werner.

Många vill också använda batterierna just till att lagra el antingen från solceller eller när elen är billig.

Löser inte hela uppvärmningsbehovet

Anna Werner tror dock inte att offgrid-lösningar baserade enbart på solceller kan lösa hela uppvärmningsbehovet för en villa.

Elvärmda småhus har vintertid ofta en förbrukning på cirka 100 – 150 kWh per dygn eller mer.

Anna Werner är tveksam till att det går att få ut från en elanläggning under de mörkaste månaderna. Hon menar att om man ska bygga en offgtidlösning behöver man räkna med att det finns dagar i december och januari då elproduktionen i princip är noll. Det skulle krävas ett mycket stort batteri som räcker i ett par dagar åtminstone.

– I så fall krävs ett annat uppvärmningssystem än direktverkande el för att få varmt inne, till exempel pellets, ved eller fjärrvärme och att man samtidigt drar ner rejält på elanvändningen.

– Det skulle vara på håret, men då skulle det i alla fall vara värt att räkna på, säger Anna Werner, som tillägger att man ju ofta vill sälja sin överproduktion och då är det inte så dumt att vara uppkopplad mot elnätet.

Anslutning av solcellsanläggning

Föranmälan till elnätsföretaget avgör när installationen av din solcellsanläggning startar. Inte förrän föranmälan är godkänd och din installatör har fått klartecken kan den anslutas.

Avvakta med monteringen tills föranmälan är godkänd.

Cirka fem procent av alla solcellsanläggningar behöver förstärkt nät för att kunna anslutas.

Att förstärka elnätet innebär att du som kund får vänta mellan ett par månader upp och till ett år innan solcellsanläggningen fullt ut är ansluten.

Ibland behövs det ytterligare beräkningar för att kontrollera elnätets kvalitet.

Källa: Eon