I slutet av oktober varje år är det Arbetsmiljöveckan, då är många regionala skyddsombud över hela landet ute på företag och gör skyddsronder.

Olle Persson är sedan i början av oktober i år regionalt skyddsombud för Elektrikerna i Stockholm. Hans första skyddsrond i rollen ledde till ett skyddsombudstopp.

– Vi gjorde ett spontanbesök på ett lägenhetsbygge i Haninge. Det första vi såg var att det var så mörkt. Det var helt bäcksvart, det fanns ingen gårdsbelysning, inga gångstråk och det var många tunga fordon som åkte där, berättar han.

Olle Persson, regionalt skyddsombud för Elektrikerna i Stockholm.
Olle Persson, regionalt skyddsombud för Elektrikerna i Stockholm.

Olle Persson och hans kollega Claes Thim, ombudsman och regionalt skyddsombud i Stockholm, presenterade sig för arbetarna på platsen och kontaktade ansvarigt Bas-u. Det fanns inget skyddsombud på arbetsplatsen.

Möttes av en stank

– Vi blev bra bemötta, och en av montörerna följde med oss på ronden, han var glad att vi kom. Han sa att han hade funderat över om han skulle kontakta facket om arbetsmiljön på bygget, säger Olle Persson.

Så gick de in i etableringen – och möttes av en stank.

– Det var riktigt illa, jag skulle aldrig ha jobbat där om jag var tvungen att byta om där inne. Städningen var undermålig, det märkte vi direkt. Enligt bodavtalet ska det vara daglig städning, men de hade varannan-vecka städning. Det var en lukt som slog mot en när man kom in. Det var riktigt äckligt.

När de gick runt på projektet kunde de notera flertalet säkerhetsbrister. Det saknades nödutrymningsskyltar, utrymningsvägar var blockerade, utomhus var flera starkströmsskåp öppna, och räckena i trapphuset var lösa.

– Om en anställd snubblar i trappen så skulle det inte hjälpa mycket att ta tag i dem, berättar Olle Persson.

Jag hade inte jobbat på en sådan arbetsplats

Olle Persson

Byggströmmen på projektet såg enligt Olle Persson ut att vara väldigt snabbt ihopsatt. Inne i etableringen var det inte bättre. Den elcentral som försåg etableringen med ström dinglade i matningarna inne på en toalett. När det gällde toaletterna så var det flera som inte fungerade och som saknade varmvatten.

– Montörerna sa att de inte ville använda toaletterna så de höll sig tills de kom hem eller tog sig till en närliggande restaurang. Jag hade inte jobbat på en sådan arbetsplats, säger Olle Persson.

Elektrikerna på bygget arbetade för tillfället uppe på en vind, för att ta sig upp dit fick de klättra på en hemmagjord stege, och sedan trängas med en massa material. Överallt var det väldigt mycket damm.

Hävde stoppet på måndagen

– Fix och sådant blandades inomhus av plattsättare. Det är väldigt vanligt, men de brukar lyssna när man berättar vad dammet kan innebära för deras lungor, säger Olle Persson.

Det hela slutade med att Olle Persson och Claes Thim lade ett skyddsombudstopp på arbetet. Det ledde till att säkerhetsriskerna rättades till.

– Stoppet lades på onsdagen, sedan åkte Claes dit på måndagen efter och hävde stoppet, då hade de fixat allt vi hade stoppat arbetet för, säger Olle Persson.

Vad tänker du om att det såg ut som det gjorde under din första skyddsrond som regionalt skyddsombud?

– Det är nog ingen engångsföreteelse, det här kommer jag säkert att möta fler gånger. Men det är skrämmande, för det var ju bara slumpen att vi var på just det här bygget. Så det är nog vanligare att det ser ut så här än vad många tror. 

Skyddsombudsstopp i Mälardalen

Även på andra håll i landet lades skyddsombudsstopp under Arbetsmiljöveckan. I Mälardalen lade ombudsmannen, tillika det regionala skyddsombudet, Otto Korhonen ett stopp på en arbetsplats där reparationer av elmaskiner utförs.

– Vi gick runt i lokalerna och det första vi såg är att ”oj vad mycket lådor det är”. Det var åtminstone två meter höga staplar med fyllda lådor. Lådorna var staplade på varandra utan pallar eller pallkragar under, säger Otto Korhonen och tillägger:

Otto Korhonen, ombudsman och regionalt skyddsombud för Elektrikerna mot en svart vägg.
Otto Korhonen, ombudsman och regionalt skyddsombud för Elektrikerna. Foto: Anna Norling

– Utrymningsvägarna var inte heller säkra, det var som en labyrint att ta sig ut. Dessutom fanns det värmealstrande föremål i lokalen, som lödkolvar och värmepistoler, och skulle en brand uppstå skulle händelseförloppet kunna gå väldigt snabbt.

Jag kunde inte ha det på mitt samvete, om det skulle börja brinna

Otto Korhonen

Otto Korhonen påtalade riskerna för de lokala skyddsombuden och bad dem åtgärda dem. Men ångrade sig när han satte sig i bilen.

– Jag kunde inte ha det på mitt samvete, om det skulle börja brinna. Jag kan inte leva med att det skulle kunna hända något. Så dagen efter så åkte jag tillbaka och lade ett skyddsombudsstopp.

När han kom till företaget hölls där en arbetsmiljöutbildning.

Solskenshistoria

– Det är lite av en solskenshistoria det här, för de avbröt arbetet och började städa, utbildningsledaren hjälpte till och klockan 18 samma dag ringde de och sa att nu har vi åtgärdat allt. De skickade bilder och videor på detta.

Dagen efter åkte Otto Korhonen tillbaka till företaget och hävde skyddsombudstoppet.

– Jag måste se med egna ögon att allt är åtgärdat, för det ligger på mitt ansvar som regionalt skyddsombud att allt är säkert innan jag häver ett stopp, säger han.

Även på ett lägenhetsbygge i Uppsala lades ett skyddsombudsstopp. Där gjorde Otto Korhonen en skyddsrond tillsammans med de lokala skyddsombuden och kunde konstatera att staket svajade och skyddsräcken saknades helt vid ett utgångsplan från fläktrummet högst upp.

– Så fallrisken var väldigt hög, säger Otto Korhonen.

Men vid det här tillfället var det inte något regionalt skyddsombud som lade stoppet. Det var istället den lokala skyddskommittén på företaget.

– Då kan inte vi lägga oss i. Då äger den lokala organisationen frågan, förklarar Otto Korhonen.

Installationsavtalet 12 kapitlet:

§ 2 Arbetsmiljö

1. Arbetsgivaren ansvarar enligt lag och detta avtal för en säker och tillfredsställande arbetsmiljö. Det innebär bl.a. att arbetsgivaren ska organisera och planera arbetet så att arbetstagaren inte utsätts för fysisk eller psykisk belastning som kan medföra ohälsa eller olycksfall.

2. Anser en facklig förtroendeman eller lokal facklig organisation att arbetsgivaren inte fullgjort sina skyldigheter enligt punkt 1 ska anmälan härom omedelbart göras till arbetsgivaren.

3. Arbetsgivaren ska snarast möjligt överlägga med den fackliga organisationen om vilka åtgärder som ska vidtas. Kan enighet inte uppnås vid denna överläggning ska parterna, senast inom fem dagar från det överläggningen avslutades, gemensamt vända sig till arbetsmiljöverkets tillsynsmyndighet på orten för slutligt avgörande av frågan.

4. Underlåtenhet att fullgöra skyldigheterna enligt punkt 3 samt där angivet slutligt avgörande utgör kollektivavtalsbrott. Om en arbetsgivare har drabbats av straff eller annan påföljd enligt arbetsmiljölagen på grund av sådan underlåtenhet ska allmänt skadestånd dock inte utgå.