Bygget i fråga är kvarteret Nystavaren i centrala Eskilstuna, ett bygge med 153 lägenheter där byggherre är Frense Living Bygg (FL-Bygg).

Rikard Hallberg berättar att det var i mars i fjol som han för första gången besökte bygget.

– Det var en kollega på Bravida i Eskilstuna som hade kallat på oss, han tyckte det såg illa ut och ville att vi skulle titta på bygget.

Rikard Hallberg berättar att det första han iakttog var bristfälliga utrymningsvägar. Det fanns utrymningsplaner, men inga skyltar som visade var utrymningsvägarna fanns.

– Går byggströmmen kommer du inte att hitta ut om det inte finns backup och lysande utrymningsskyltar.

Allt fler farliga brister

Desto mer de regionala skyddsombuden såg av bygget, desto fler farliga brister upptäckte de. 

– Det är ett bygge med loftgångar, och det fanns permanenta räcken, men på många ställen var inte de här räckena korrekt fastsatta, så hade du tagit tag i dem för att du snubblat kunde du ha rasat ned i avgrunden. Det var ett tiovåningshus, berättar Rikard Hallberg.

Du kunde ha rasat ned i avgrunden. Det var ett tiovåningshus.

Rikard Hallberg, regionalt skyddsombud

Därutöver saknades sparkbräder på flera ställen, vilket innebar att arbetarna kunde råka sparka ned saker på människor som befann sig nedanför.

Det var även mycket vattenansamlingar, inte minst i hisschaktet under huset, där vattnet stod högt. Utöver det konstaterade de regionala skyddsombuden ett allmänt stök och bristande framkomlighet.

Ingen förbättring

Under sommaren besökte Elektrikernas regionala skyddsombud från Örebro samma bygge, de kunde konstatera att de brister som Rikard Hallberg noterat i mars fortfarande kvarstod.

När så de regionala skyddsombuden, Byggnads Kristofer Lennstrand, och Elektrikernas Rikard Hallberg, skulle genomföra en gemensam skyddsrond i oktober bad Elektrikernas vk-ledare i Örebro dem att följa upp bygget i Eskilstuna. Så skedde.

Flygfoto över Eskilstuna
Eskilstuna med Eskilstunaån i förgrunden.

Och även denna gång kvarstod bristerna som tidigare hade noterats. Ingen förbättring gick att se.

– Det var fortfarande kvar mycket vatten, det var över en meter längst ned i hisschaktet, och det fanns fortfarande inga stadiga staket, berättar Rikard Hallberg.

Det hade alltså inte blivit bättre, utan rent av sämre.

Livsfarlig byggställning

Rikard Hallberg och hans kollega från Byggnads noterade under besöket i oktober en helt felkonstruerad, och livsfarlig, byggställning som stod på tionde våningen.

– Den stod surrad mot staketet på tionde våningens tak, den var fastsurrad med stroppar, och så får det inte vara. Den borde ha varit fastborrad i fasaden.

Det hela resulterade i att ett skyddsstopp lades på ställningen. Därefter genomfördes en uppföljning.

Till slut hade förändringar till slut skett. Till det bättre.

– Då träffade vi arbetsledningen, men den utsedde Bas:un sa att han inte skulle skriva på om han inte fick de resurser han behövde för att rätta till felaktigheterna.

– Men nu hade de beställt utrymningsskyltar och de hade pumpat ut det mesta av vattnet. Ställningen tog de bort redan dagen efter skyddsstoppet. Det har blivit mycket bättre.

”Prioriterar inte arbetsmiljön”

Vad tror du det beror på att alla de här bristerna uppkom till en början?

– Man prioriterar inte arbetsmiljön. Man verkar inte väga in risken för olyckor och vad de kommer att påverka byggtiden.

– En anledning kan vara att de har bytt arbetsledning fem gånger sedan i mars. Det är inte vanligt att man byter arbetsledning så ofta, för mig låter det som ett organisatoriskt problem.

– Dessutom är det mycket utländsk arbetskraft på bygget, och det blir problem med kommunikationen när stora delar av arbetsgruppen varken kan prata svenska eller engelska, det blir svårt att kommunicera yrkesgrupper emellan.

Det fanns inte någon skillnad gällande de brister jag såg i mars, det var samma brister i oktober.

Rikard Hallberg, regionalt skyddsombud

Håller du med Byggnadsarbetaren om att det här var det sämsta bygget 2022?

– Jag har ju bara varit i vår lilla hörna av världen, i vår region, men det jag reagerade på var att det inte fanns någon skillnad gällande de brister jag såg i mars, mot när vi besökte bygget i oktober, det var samma brister fortfarande. Annars brukar vi ju få gehör, att vi ser att det vi anmärker på blir åtgärdat.

FL-bygg svarar

Holger Frense, vd och storägare i FL-Bygg, svarar på kritiken mot bygget i Eskilstuna i en artikel i Byggnadsarbetaren. Han menar att Byggnads har besökt bygget ofta, men då inte sett de brister som påpekats och inte heller har Arbetsmiljöverket sett några brister, enligt Holger Frense.

Angående det skyddstopp som lagts mot ställningen som var felaktigt fastspänd på tionde våningen säger Holger Frense att ställningen inte användes.

Gällande att bygget har bytt arbetsledning ett flertal gånger under året menar Holger Franke att det bror på att en platschef lämnat för ett annat jobb, och att det därefter varit svårt att rekrytera ny platschef med rätt kompetens.

Det är konstigt att det alltid är arbetsgivaren som ska straffas när personalen inte följer de föreskrifter som finns.

Holger Frense, FL-Bygg

Han säger även att han tycker det är konstigt att det alltid är arbetsgivaren som ska straffas när personalen inte följer de föreskrifter som finns.

– På de flesta byggarbetsplatser så tar personalen genvägar. Och det hjälper inte att man som arbetsgivare eller byggherre försöker vara övertydlig på möten och utbildar personal. Folk tar ändå genvägar.