Jag fick kraftig värk i magen och huvudet samt nacken. Min puls var mycket hög. Jag uppsökte vård på akutmottagningen i Eskilstuna”, skriver han i anmälan om olycksfall till Arbetsmiljöverket. 

När elmontören sedan kom tillbaka till sin hemort uppsökte han vårdcentralen. Då hade han kraftig huvudvärk och ont i nacken. 

”Jag upplevde känselbortfall på vänster sida av ögat och upplevde att ögat kändes ’tomt’. Jag var även kraftlös i hela kroppen, framför allt i händerna och upplevde känselbortfall. Jag var mycket trött och hade svårt att fokusera”, skriver han i anmälan.

Fler olyckor kring mätarbyten

Elmontören hade åkt ensam för att byta ut elmätaren i december förra året när olyckan inträffade av okänd anledning. Han är långt ifrån ensam om att drabbas.

Även om du bryter strömmen kan det finnas en bakström som gör att anläggningen ändå är strömförande.

Petter Johansson, Elektrikerna

Fem miljoner elmätare ska bytas ut i de svenska hushållen fram till 2025. Bara under förra året anmäldes 25 elolyckor och tillbud som skett i samband med mätarbytena, enligt Elsäkerhetsverket. 

I 76 procent av fallen var det felbeteenden som hade orsakat olyckorna. 

”Luckorna ska ju egentligen vara säkra”

Fram till 2025 ska 5 miljoner elmätare bytas ut

Jonas Trässman är Seko:s huvudskyddsombud på Vattenfall Services Nordic i Östhammar. 

Han är inte insatt i olyckan. När han får höra om den tänker han att det var olyckligt att anläggningen hade så stora brister.  

– Luckorna ska ju egentligen vara säkra att ta på även för tredje man, säger han till Sekotidningen

Vattenfalls mätartekniker byter flera tusen mätare per år. I förhållande till det har det varit väldigt få sådana incidenter där luckor varit strömförande, enligt Jonas Trässman, som själv är mätarekniker.

Men även Vattenfalls personal har råkat ut för strömgenomgång. 

– Därför har vi bestämt att vi alltid ska spänningsprova elskåpen innan vi tar i dem. Med sådana enkla extra rutiner har vi sett att man kan avvärja många av dessa faror, säger han.

Elektrikerna: ”Tidspress och brist på elektriker”

Efter det förra stora elmätarbytet i Sverige 2009 konstaterades att många elolyckor hade skett och att flera av dem som gjort bytena inte hade utbildning. Elbranschen tog därför fram både metodhänvisningar och utbildningskrav inför att elmätarna skulle bytas ut igen. 

Då ska du ha vidtagit åtgärderna som gör att du inte kan skada dig.

Petter Johansson, Elektrikerna

Petter Johansson, ombudsman för Elektrikerförbundet och ansvarig för kraftverksavtalet, menar att om dessa följs så ska tur eller otur inte spela någon roll. 

– Då ska du ha vidtagit åtgärderna som gör att du inte kan skada dig, säger han. 

Petter Johansson
Petter Johansson, ombudsman för Elektrikerförbundet och ansvarig för kraftverksavtalet.

Men Elektrikerförbundet har ändå varnat för att det kan finnas risk för att metoderna inte används. Och för att personal utan tillräcklig kompetens skickas ut.

– Vi har fått indikationer om att det har varit på det sättet. Verksamheten är hårt tidspressad och det är brist på elektriker, säger Petter Johansson.

Solceller ökar faran

Den här gången är det dessutom farligare att byta ut elmätarna än när det gjordes förra gången. I dag finns många solcells- och batterianläggningar att ta hänsyn till i arbetet. 

– Även om du bryter strömmen kan det finnas en bakström som gör att anläggningen ändå är strömförande. Därför måste anläggningen hanteras med en viss kompetens, säger Petter Johansson. 

Artikeln är tidigare publicerad i Sekotidningen, som tillsammans med Elektrikern och sex andra tidningar ingår i LO Mediehus.