Axel Bäckström, elektriker hos Emil Lundgren sedan tretton år, har varit på plats några dagar och börjar känna sig hemmastadd på Sandell Sandbergs kontor i centrala Stockholm.

Hans uppdrag på arkitektfirman är att montera ner trettiofyra belysningsarmaturer i det öppna kontorslandskapet, byta ut de gamla lysrören mot LED-belysning och sätta tillbaka den uppgraderade armaturen. En arbetsbänk står till hans förfogande nere i kontorets källare. Dit bär han armaturerna en och en, genomför bytet och källsorterar det som blir över.

– När man väl har armaturen på arbetsbänken så tar ingreppet tio minuter en kvart. Jag har jobbat som elektriker i mer än ett decennium men aldrig på det här sättet. Men det är enkla moment för en elektriker att utföra, det är inga konstigheter, säger Axel Bäckström.

Enligt belysningsföretaget Fagerhult är återbruk av belysningsarmaturer ett nytt affärsområde som nu håller på att växa fram.

Många nya projekt av återbruk

På ett år har antalet sådana projekt i deras verksamhet ökat från noll till ungefär tjugo. Även om företaget genomfört en del liknande uppdrag tidigare så har bevarandet av den gamla armaturen då gjorts för utseendets skull.

Nu handlar det om miljön. Delar från armaturerna används på nytt, de elektriska installationerna kan behållas och inga nya kabeldragningar behöver göras. Det leder till stora miljöbesparingar.

Axel Bäckström byter delar i belysningen.
Axel Bäckström plockar isär belysning.

Emil Lundgren har samarbetat med Fagerhult i flera av deras återbruksprojekt under våren. Det största var kontorsfastigheten Greenhouse i Solna strand, ett byggprojekt med stort fokus på hållbara lösningar. Genom att återbruka så mycket som 2 700 armaturer på plats i byggnaden sparade man över sju ton material och 75 ton koldioxid. Dessutom sparades det in på både emballage och transporter.

– Återbruk av belysningsarmatur har inte gjorts i den omfattningen förut. Greenhouse var också det första projektet där vi genomförde allting på plats, säger Kjell Wallin, ljusrådgivare på Fagerhult.

Jobbet görs medan anställda är på plats

På Sandell Sandberg är konceptet detsamma men skalan en annan. Här räcker det med en person som gör jobbet och det blir gjort på mindre än en vecka.

Det krävs en del social kompetens av elektrikern i den här typen av projekt eftersom arbetet utförs mitt i en pågående verksamhet. Man behöver komma fram till armaturen och få plats för att demontera den och sen ska den upp igen. Det har dock inte varit något problem för Axel Bäckström.

– Samarbetet har fungerat bra. Det vanliga är ju att man tar med sig en helt ny armatur, plockar ner den gamla och sätter upp den nya. Det här konceptet innebär att man får stå och skruva lite mer. Däremot blir det färre saker att hantera och mycket mindre avfall att köra bort till sopstationen, säger Axel Bäckström.

Axel Bäckström och kollega i bakgrunden.

Det Axel plockar bort vid sin arbetsbänk är lysrör och driftdon och lite gamla kablar. Det han sätter på plats är LED- belysningen som tillverkats som en insats, skräddarsydd för projektet och enkel att installera.

Gamla monteringshål bibehålls och till och med skruvarna återanvänds. Sensorer för styrning av belysningen installeras också.

Störst klimatpåverkan har elanvändning

Elanvändningen är det som har störst klimatpåverkan under armaturens livscykel, först på andra plats kommer materialet. Därför är styrningen av ljuset viktig. De monterade sensorerna kommunicerar helt trådlöst med armaturen och gör att belysningen anpassas efter vilka som är på plats i lokalen.

Bredvid Axels arbetsbänk står en halvfull påse med gamla driftdon som ska kasseras. Det är i princip det enda avfall som skapats, förutom lysrören, efter att cirka åttio procent av arbetet är gjort.

– Traditionellt så kommer det en pall med armaturer och sen måste en lika stor pall med gamla armaturer köras bort. Det här är ett annat sätt att jobba. Det ligger i tiden och känns helt rätt, säger Axel Bäckström.