Svensk Solenergi har snart funnits i 35 år, men det är den senaste tidens stora expansion i branschen som gjort att organisationen vuxit.

I skrivande stund har Svensk Solenergi 360 medlemsföretag varav 180 installerar solceller. Övriga medlemmar är bland annat grossister, elnätsföretag och besiktningsföretag.

Svensk Solenergi har ett sökbart medlemsregister där det framgår om företagen dels är registrerade hos Elsäkerhetsverket, dels om företagen har certifierade montörer. Det senare är något Svensk Solenergi sedan några år erbjuder sina medlemsföretag.

Allt fler solcellstvister anmälda till ARN:

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, började föra statistik gällande tvister som anmälts till nämnden under kategorin ”solceller” den 1 juli 2021.

2021 (från och med 1 juli): 15 ärenden

2022: 179 ärenden

2023: till och med 23 oktober: 285 ärenden

Certifieringen går till så att utbildningsansvarige på det aktuella företaget först intygar att montören har den praktiska erfarenheten av solcellsmontage, sedan gör montören ett digitalt prov hos Svensk Solenergi.

– 40 procent av provet handlar om arbetsmiljö, till exempel om när man använder olika typer av fallskydd. Därutöver bland annat om hur man drar kablar korrekt, berättar Anna Werner.

840 registrerade montörer

Till dags dato finns 840 registrerade montörer på 130 olika företag. Svensk Solenergi har som mål att alla medlemsföretag från och med årsskiftet 2024-2025 ska ha certifierade montörer.

– Vi funderar på hur vi ska gå vidare, kanske kan vi införa ett lärlingssystem för att vara mer säkra på att montörerna verkligen har den erfarenhet som kunden efterfrågar. På vår hemsida har vi en lista med vad en utbildning till solcellsmontör bör innehålla.

– För att kontrollera den praktiska erfarenheten skulle vi också kunna lägga in ett praktiskt prov i certifieringen, antingen på en riktig installation eller på ett testtak. Vi diskuterar alla möjligheter.

Arbetar mycket med lobbying

Anna Werner lämnar samtidigt en brasklapp gällande registrering hos Elsäkerhetsverket.

– Vissa företag är inte själva registrerade hos Elsäkerhetsverket, men ingår i en elinstallatörs egenkontrollprogram. Andra företag gör inte montaget själva, utan använder sig utav underentreprenörer.

Organisationen arbetar mycket med lobbying för att utöka solenergin i Sverige.

– Solenergi står för sex procent av all el som produceras i världen, men i Sverige bara för 1,2 procent. Så vi ligger efter, säger Anna Werner och tillägger:

– Det finns mycket fördomar, som att vi har dåliga förutsättningar för solenergi i Sverige eftersom det är mörkt och kallt i landet. Men vi har samma förutsättningar som till exempel Tyskland, och panelerna fungerar faktiskt bättre på vintern, när det är kallt.

Snabb expansion

Antalet företag som säljer solceller till privatpersoner har ökat från 300–400 år 2021 till över 1 200 i dag. Det visar statistik från Skatteverket över antal företag som gjort minst en ansökan om grönt avdrag för installation av solceller.

Under första halvåret i år installerades över 50 000 anläggningar. Enligt Svensk Solenergi borde det innebära att det nu är en god bit över 10 000 anställda i branschen.

Enligt uppskattningar från bland annat analysföretaget UC uppgick branschens storlek till omkring 15 miljarder kronor 2022. Samma siffra för 2021 var 8,2 miljarder kronor.

Källa: Svensk Solenergi

Anna Werners tips till den som funderar på att köpa solcellsinstallation:

  • Våra medlemsföretag har skrivit under vår code of conduct, så titta bland våra företag
  • Välj företag som har certifierade montörer
  • Ta referenser
  • Använd jämförelsesajter som Solcellskollen
  • Kolla chatforum, googla företaget
  • Solelsportalen har mallar du kan använda, som ”vad händer om installationen blir fördröjd?”
  • Gör en besiktning av taket först, ta sedan in offerter
  • Ta in flera offerter, men säkerställ att du jämför samma indata
  • Fråga företagen hur de säkerställer en god arbetsmiljö för de som arbetar på arbetsplatsen. Be dem precisera kostnaden för byggnadsställningar, för det blir väldigt orättvist om det ena företaget tar med kostnaden för byggställningar och det andra inte tar med något för säkerhet för personalen.
  • Glöm inte att även titta på batteri. Det är ofta väldigt förmånligt att installera hembatteri idag. Som privatkund gäller numer skattereduktion på 50 procent för kostnad för arbete och material. Du kan vara med på Svenska kraftnäts frekvensmarknad. Och du får väldigt bra betalt för att hjälpa Svenska kraftnät att hålla frekvensen