Sedan 2021 har privatpersoner som betalar skatt i Sverige möjlighet att få skattereduktion för grön teknik, som installation av solceller och laddstolpar i sina bostäder.

Elektrikern har begärt ut statistik från Skatteverket gällande beviljade skattereduktioner för grön teknik där arbetet gällt bostäder utomlands.

Siffrorna visar att dessa skattereduktioner ökat stadigt. Det första året, 2021, var antalet 24 stycken, för att det första halvåret i år landa på närmare 300 stycken.

Skattereduktion en punkt i Januariavtalet

Och det är bostäder i Spanien som står för de allra flesta, och kostsammaste, skattereduktionerna. För det första halvåret i år har Skatteverket preliminärt beviljat 201 skattereduktioner till en kostnad av 4,3 miljoner kronor enbart för bostäder i Spanien.

Skattereduktionen för grön teknik var en av punkterna i Januariavtalet, där Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet gjorde en politisk överenskommelse.

Den då beslutade skattereduktionen skulle ersätta ett flertal av de tidigare statliga bidrag som privatpersoner sedan tidigare kunnat få i stöd i samband med exempelvis installation av solceller och laddstolpar.

Bostaden måste ägas

Ett grundkrav för skattereduktionen är att bostaden ägs av den som gör avdraget och ingår i personens eget eller dess förälders hushåll, och precis som med rot- och rut-avdragen kan avdraget även göras för arbete gällande bostäder utanför Sverige, men inom EU.

Regeringen menade inför införandet att om skattereduktionen för Grön teknik skulle begränsas till att endast gälla arbeten utförda inom landets gränser skulle det strida mot EU:s regler om fri rörlighet.

Solpaneler installerade på bostadshus i Teneriffa, Kanarieöarna, Spanien.
Foto: Shutterstock

För arbeten utförda i Sverige krävs att utföraren är godkänd för F-skatt, det gäller inte företag som är verksamma utomlands.

– Men de ska kunna visa att det är ett seriöst företag, till exempel att de inte har skatteskulder, säger Pia Blank Thörnroos, jurist på Skatteverket.

Precis som när det gäller rot- och rut-avdragen får kunden den gröna skattereduktionen direkt på fakturan från företaget som utför installationen. Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket.

Totala beloppet för skattereduktion för grön teknik

2021: 1,1 miljarder kronor
2022: 2,7 miljarder kronor
2023: 3,6 miljarder kronor

– Så det gäller att man får utföraren att gå med på det här. Du förklarar alla regler för det utländska företaget, och betalar bara en del av fakturan, säger Pia Blank Thörnroos och tillägger:

– Det krävs att du är skatteskyldig i Sverige, men om du bor några månader per år i Spanien och har en bostad som du själv använder där så har du rätt till den här skattereduktionen.

Skattereduktion för grön teknik ges för:

 1. Installation av nätanslutet solcellssystem.
  Skattereduktion ges med 20 procent av kostnaden för arbete och material.
 2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
  Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
 3. Installation av laddningspunkt till elfordon.
  Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Installationen ska förse den aktuella bostaden med el och måste ske i ditt eller din förälders hushåll, och ska avse:

 • Ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av dig som begär skattereduktion
 • En lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av dig som begär skattereduktion
 • En byggnad under uppförande som ägs av dig som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

Skattereduktionen för grön teknik får uppgå till högst 50 000 kronor per person och beskattningsår.

Källa: Skatteverket