Hur funkar solceller och vad är växelriktare?

Solpaneler består av solceller och solcellerna är seriekopplade med varandra. När solstrålarna träffar solcellerna blir det en elektrisk spänning och likström bildas. Växelriktare är en komponent i ett solcellssystem som gör om likspänningen från solcellerna till växelspänning 230v.

Vad är priset?

Ungefär 15 000–20 000 kronor per installerad kilowatt solcell. Det beror alltså på hur många solcellspaneler du vill installera och hur mycket el du vill att de ska producera. En mellanstor anläggning på tak kostar utan batteri cirka 150 000 kronor efter skattereduktion och med batteri drygt 200 000 kronor.

Kan jag få bidrag eller skatteredaktion för solpaneler solceller?

Ja, sedan den 1 januari 2021 kan du få grönt rotavdrag, eller skattereduktion på grön teknik, när du köper solceller och solcellsbatteri. Avdraget gäller endast för arbets- och materialkostnader och ligger på 20 procent för solceller och 50 procent för solcellsbatteri. Totalt får skattereduktionen för grön teknik max uppgå till 50 000 kronor per person och år.

Kan jag installera solceller själv?

Nej. Nätanslutna solceller måste installeras av en behörig elektriker under ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram. Du får själv endast utföra arbete som inte rör elektricitet, till exempel montera fästen på taket.

Ska solceller alltid sitta på tak?

Nej, men att ha solceller så högt upp som möjligt och med lutning är att föredra. Det finns solceller som placeras på mark på ställning men tak som vetter åt syd är de bästa.

Tak som vetter åt öst och väst producerar cirka 80 procent av de anläggningar som vetter i sydlig riktning. Solceller som placeras på platta tak behöver ställning eftersom det krävs en lutning på mellan 15 och 60 grader.

Kille som installerar solpaneler på ett tak,

Går det att leasa solceller?

När du leasar solceller behöver du inte köpa en solcellsanläggning själv. I stället betalar du en månadsavgift till den solcellsleverantör som du leasar av.

Leverantören äger anläggningen och står för installation, underhåll och eventuell service under avtalsperioden. Du som kund får tillgång till elektriciteten som anläggningen producerar. När anläggningen producerar mer solel än din fastighet använder kan du sälja överskottet.

En anläggning på 10 kW, som är en vanlig storlek på villor i Sverige, kostar 1 000–2 000 kronor i månaden att leasa. Du kan inte få rot-avdrag för grön teknik när du leasar.

Betalar jag elnätsavgift för el från solceller?

Ja, som mikroproducent av solel behöver du betala en avgift när du säljer din el. Det är elnätsleverantören som får ta ut avgiften.

Vad är ett solcellsbatteri?

Med ett solcellsbatteri kan du lagra solel som produceras dagtid för senare användning. När man ska investera i en lagringsenhet till sin solcellsanläggning kan man i dagsläget välja mellan två olika modeller: ett blybaserat eller ett litiumbatteri.

Blybaserade batterier kostar ungefär hälften så mycket som ett litiumbatteri men har istället en kort livslängd på drygt fem år. Räkna med minst 20 000 kronor för ett blybaserat batteri.

Som privatkund kan du kan vara med på Svenska kraftnäts frekvensmarknad. Du får då betalt för att hjälpa Svenska kraftnät att hålla frekvensen.

Lönar det sig att skaffa ett batteri för att lagra elen från solcellerna?

Ja. Om du har batteri kan växelriktaren se till så att det laddas när solen skiner och att det laddas ur på nätterna. 

Vad händer om jag inte kan använda all el från solcellerna. Kan jag sälja el?

För att få betalt för överskottselen behöver man hitta ett elbolag att sälja elen till. De flesta har som krav på att man både ska köpa och sälja av dem. När väl anläggningen är i gång och avtal är påskrivna sker försäljning av solel automatiskt och intäkter för solelen framgår i regel på elfakturan.

Utöver betalt från sitt elbolag får man även en skattereduktion på 60 öre per kWh från staten, dock maximalt få reduktion för 30 000 kWh, eller 18 000 kronor per år och anslutningspunkt.

Dessutom får du så kallad nätnytta från ditt elnätsbolag på runt 5-12 öre per kWh.

Hur vet jag hur mycket el jag säljer?

Växelriktaren är kopplad till internet. Via en app kan du se hur mycket el som produceras och med en smartmätare kan du se hur mycket du säljer och köper.

Hur mycket el kan solceller producera?

Räkna med att varje installerad kilowatt solceller ger cirka 1 000 kilowattimmar el varje år, enligt Energimyndigheten. Då krävs en yta på cirka sju kvadratmeter med solceller.

Vad har solceller för livslängd?

Solcellspaneler har en lång livslängd, beräknad till minst 20-30 år. De kräver dessutom väldigt lite underhåll under tiden.

Källa: Vattenfall, Energiföretagen, Solcellskollen, Greenmatch.se , eon.se, elskling.se