Den organisationsplan som gäller för LO i dag är från 2012 och där listas de yrkeskategorier som de olika förbunden ska organisera. I jämförelse med de allra flesta andra förbund är listan över de yrken Elektrikerförbundet ska ansluta mycket kort:

Till förbundet ska anslutas arbetare inom byggnadsindustrin sysselsatta med elinstallation samt byggnads-, drift- och underhåll av elektriska anläggningar”.

De branscher som listas är även de få: ”Installationsföretag, samt reparations- och serviceföretag.”

Hissmontering, solceller och larm

Men så ser ju inte verkligheten riktigt ut i dag. Elektrikerförbundet skriver avtal med betydligt fler branscher än så, som larm-, solcells- och vindkraftsföretag. Till den förra LO-kongressen skrev Elektrikerna en motion om att organisationsplanen borde ses över. Vilket nu skett. 

– Tack vare den här utredningen har man tagit fram ett underlag som innebär att även Elektrikerförbundet får en tydligare beskrivning av vårt arbetsområde än vad vi har haft tidigare. För tidigare har det främst stått vart vi ska ta vägen någonstans, inte vilka områden vi ska organisera, säger Urban Pettersson.

Att Elektrikerna skulle in i Byggnads?

– Ja, precis. Vi åkte ur LO:s organisationsplan 1966 med anledningen av att LO rekommenderade att Elektrikerna och Målarna skulle gå in i Byggnads. Sedan återfördes vi i organisationsplanen 1991, men våra branscher var ganska dåligt beskrivna. Så utifrån det är det här förslaget väldigt bra för Elektrikerförbundet, att även omvärlden känner till våra verksamhetsområden.

I det förslag som nu kommer att beslutas om på LO-kongressen nästa vår har Elektrikerförbundet fått ytterligare ansvarsområden: hissmonteringsföretag, larm- och säkerhet samt privata kraftverk.

– Det är väldigt positivt, man har gjort ett gediget arbete med den här rapporten för att underlätta framtida gränsdragningar inom LO. Det känns riktigt bra, säger Urban Pettersson.

Uppgörelse med Seko om sol- och vindkraft

När det handlar om solcells- och vindkraftsföretagen har Elektrikerförbundet och Seko diskuterat fram en lösning för framtiden.

– Vi börjar få lite ordning nu. I huvudsak i framtiden kommer vindkraften att hamna hos Seko, och solceller hos Elektrikerna. Men, det finns vissa undantag.

– Vi byter inga befintliga företag, och stora solcellsparker kan likväl hamna hos Seko. Men vi har förtydligat att det som ligger efter mätare och sitter på tak som har som huvudsyfte att producera el till fastigheten det ska gå på Installationsavtalet.

Larmuppgörelsen med Seko

Ett annat område där Elektrikerförbundet och Seko har en gemensam lösning är branschen larm- och säkerhet. Där har de båda förbunden ett gemensamt avtal: Larm- och Säkerhetsteknikavtalet 

– Vi är överens om att vi ska vara lika stora. Vi byter inte företag med varandra men om ett förbund blir mycket större än det andra på området så kommer alla nytecknade avtal med Installatörsföretagen att hamna hos det förbund som för tillfället är mindre på området.

Den slutliga organisationsplanen kommer att klubbas under LO:s kongress som genomförs i Stockholm den 17-20 maj 2024. 

– LO:s organisationsplan är unik i världen, att förbunden inom LO kommer överens om vilket förbund som ska ha organisationsrätten. Arbetsgivarna har inget att säga till om när vi har sagt hur det ska vara, det är när vi inte är eniga som arbetsgivarna kan hålla på med avtalsshopping, säger Urban Pettersson.


Förtydligande: Efter det att artikeln publicerats vill Urban Pettersson förtydliga sitt svar gällande solcellsföretagen:

– Vi byter inga befintliga företag, och stora solcellsparker kan likväl hamna hos Seko. Men vi har förtydligat att det som ligger efter mätare och sitter på tak som har som huvudsyfte att producera el till fastigheten kan även gå på Installationsavtalet. Det som ligger på kraftverkssidan kommer vi fortfarande dela.

LO:s organisationsplan

I gällande organisationsplan har Elektrikerförbundet avtals- och organiseringsrätt i följande branscher:

  • Installationsföretag
  • samt reparations- och serviceföretag

I det förslag som nu kommer att beslutas om på LO-kongressen nästa vår har Elektrikerförbundet nu fått en lista på branscher enligt följande:

  • Hissmonteringsföretag
  • Installationsföretag
  • Larm och säkerhet
  • Privata kraftverk
  • Reparations- och serviceföretag

Hissföretagen delas med IF Metall och Larm- och säkerhet samt Privata kraftverk delas med Seko.

Gränsdragningen för hissföretagen

– Det är en riktigt gammal gränsdragning. Det uppkom en tvist mellan SEF och Metall när Asea Graham som de hette på den tiden började använda sin industripersonal där man tillverkade delarna till hissar att montera hissar ute i byggen. De företag som hade produktion av hissdelar gick till Metall, och de företag som endast monterar och reparerar hissar tillhör SEF, säger Urban Pettersson.

Av de stora företagen har Metall Kone och Schindler, SEF har Otis och Thyssén