De gamla yrkesrollerna förändras på arbetsmarknaden och nya har kommit till. Därför beslutade LO:s kongress att organisationsutredningen behöver uppdateras.

LO vill nu utveckla ansvarsfördelningen för avtals- och organisationsrätten mellan förbunden. 

Elektrikerna tycker att yrkena som förbundet får ansluta är för få. De senaste åren har förbundet slutit avtal med nya branscher. Exempelvis företag i solcells- och vindkraftsbranschen.

Relativt ny bransch

Anders Ferbe fick i uppdrag av LO:s organisationsutredning att lämna förslag bland annat på hur den växande gruppen solcellsmontörer ska organiseras. En uppgift som inte varit enkel, säger han. 

Alla LO-förbunden vill ha fler medlemmar och kämpar för att så många som möjligt ska vara organiserade just hos dem. 

– Solceller är en relativt ny bransch där man förväntar sig en viss tillväxttakt, så det är inte konstigt att inget förbund viker ner sig med automatik, säger Anders Ferbe. 

Anders Ferber.
Anders Ferbe.

Men han har lämnat ett förslag om hur solcellsmontörerna ska vara organiserade till LO:s organisationsutredning. 

– Exakt hur förslaget ser ut vill jag inte gå in på eftersom det är LO:s organisationsutredning som äger det, säger Anders Ferbe. 

Fört samtal med 6F

Men han avslöjar att det har varit ett lagarbete som inneburit många diskussioner med företrädare från de olika branscherna.  

Bland annat har Anders Ferbe fört samtal med 6 F om relationen mellan Elektrikernas, Seko och Byggnads yrkesområden.  

– Flera personer behöver vara med i resonemangen, för om det här hade varit enkla frågor skulle de redan ha varit lösta. 

Om det här hade varit enkla frågor skulle de redan ha varit lösta.

Anders Ferbe

Vad var den svåraste nöten att knäcka gällande solcellsmontörerna?

– Det finns solceller som är kopplade till byggsidan, vid byggen av flerfamiljshus och enplansvillor, där man sätter solceller på taken. Då krävs inkoppling till elsystemet. Men det är också en del som byggarbetarna i Byggnads gör för att få upp själva monteringen. Det där är en grannlaga del att reda ut.

Lösningar för alla parter

Ett annat exempel som Anders Ferbe nämner är solcellsparkerna. Där finns en koppling med Sekos ansvarsområden runt kraftanläggningar. 

– Det viktiga är att man ser att det är just elinkopplingen som kräver en form av yrkesspecifikation. Jag har försökt hitta lösningar som alla parter kan köpa, säger Anders Ferbe. 

Nu ska hans utredning behandlas i en grupp för organisationsutredningen på LO. Sedan ska den lämnas till LO:s styrelse. Organisationsutredningen ska skickas ut med de övriga kongresshandlingarna till LO-förbunden senast den 17 september. Sedan kan förbunden skriva motioner till kongressen om utredningen.