Den organisationsplan som gäller för LO i dag är från 2012, och där listas de yrkeskategorier som de olika förbunden ska organisera.

I jämförelse med de allra flesta andra förbund är listan över de yrken Elektrikerförbundet ska ansluta mycket kort:

Till förbundet ska anslutas arbetare inom byggnadsindustrin sysselsatta med elinstallation samt byggnads-, drift- och underhåll av elektriska anläggningar”.

De branscher som listas är även de få: ”Installationsföretag, samt reparations- och serviceföretag.”

Unionen organiserar arbetare som tjänstemän

Så ser ju inte verkligheten riktigt ut i dag. Elektrikerförbundet skriver avtal med betydligt fler branscher än så, som larm-, solcells- och vindkraftsföretag.

Det finns ytterligare ett problem som Elektrikerförbundet stött på som handlar om organisering: att tjänstemannafacket Unionen organiserar de anställda arbetarna under paraplyet tjänstemän.

Det här önskar förbundet få till en diskussion kring, och har därför författat en motion till kongressen om:

 • Att göra en översyn av organisationsplanen
 • Att LO gör en kartläggning över vilka områden respektive LO-förbund organiserar i dag
 • Att LO kontaktar TCO för att diskutera gränsen mellan arbetare och tjänstemän.

”Mycket har hänt sedan 2012”

Anton Levein vid Elektrikernas förbundskontor är den som svarar på frågor om motionen.

– Vi vill göra ett omtag av organisationsplanen, vi tycker att den bör uppdateras. Det är mycket som har hänt sedan 2012, branscher som har växt och som inte är representerade i planen.

– Bara när det gäller våra egna branscher har det hänt jättemycket. Vi ser att solsidan och hela den förnybara sidan växer, vi tecknar väldigt mycket avtal på larmsidan och vi har stora utbyggnader av elnätet som ligger framför oss.

Vill slippa konflikter mellan fackförbund

När det handlar om gränsdragningarna mellan arbetare och tjänstemän säger Anton Levein att det är ett problem som flera LO-förbund har lyft.

– Det har ju i vissa fall lett till lite prekära situationer på arbetsmarknaden och det är det vi hoppas att LO ska kunna hjälpa till med att tydliggöra en gräns, så att det i åtminstone några fall kan bli enklare. Vi vill flytta konflikten från att stå mellan två fackförbund, till att det är arbetsgivaren som blir motparten.

Ska utreda LO:s roll i gränsdragningen

LO-styrelsen skriver i sitt utlåtande att då motionen skrevs till den ordinarie kongressen har redan ett arbete påbörjats.

I mars 2021 tillsatte styrelsen en organisationsutredning, och översynen ska vara klar inför nästa kongress 2024. I denna ska även frågan om LO:s roll i att stärka förbundens gränsdragningar mot tjänstemännens fackliga organisationer utredas.

Motionen kommer att debatteras under tisdagen.

Fler motioner där Elektrikerförbundet står som avsändare

Elektrikerförbundet enskilt:

 • Stoppa minimilöner i EU. Att LO aktivt ska arbeta för att förhindra bindande minimilöner i EU.
 • Ett yrkesprogramlyft. Att LO uppmanar regeringen att ta initiativ till satsningar på yrkesprogram och branschskolor, ett yrkesprogramlyft med särskilda satsningar på bristyrken.
 • Rättvisa pensioner. Att LO ska verka för ett nytt pensionssystem

Elektrikerförbundet tillsammans med andra förbund:

 • Ändra det finanspolitiska ramverket, skrota överskottsmålet för att frigöra resurser för investeringar och välfärden (tillsammans med Seko, Byggnadsarbetareförbundet, och Målareförbundet)
 • En ny skattereform för att minska klyftorna och öka den ekonomiska utjämningen (tillsammans med Seko, Målareförbundet, Byggnadsarbetareförbundet)
 • En lönebildning för jämlikhet, en modell för lönebildning där hela LO får inflytande över de förhandlingar som leder fram till märket (tillsammans med Seko och Byggnadsarbetareförbundet)

Även Elektrikerförbundets VK1 har författat flera motioner:

 • Lex Knuters, att spelreklamen begränsas och spelbolagen regleras hårdare (Även Kommunal i Stockholm har skrivit en liknande motion)
 • Avskaffa monarkin. ”Om de tror det är hårda arbetsdagar får de gärna komma och jobba som elektriker en vecka”, skriver verksamhetskretsen i sin motion.
 • Höjd a-kassa.
 • Avdragsrätt på medlemskap i a-kassa och facket
 • Bygg bostäder. Att LO verkar för att staten ska lånefinansiera för att bygga bostäder. (Tillsammans med Byggnads i Stockholm)

Om LO-kongressen

Under kongressen samlas 300 ombud, fördelade mellan LO:s 14 förbund utifrån deras medlemsantal, och 100 ledamöter i LO:s representantskap plus LO:s styrelse.

Elektrikerförbundets ombud till LO-kongressen:

Jonas Eriksson, Per-Ola Nilsson, Andras Molnar, Nina Alexandersson, David Aura.

Elektrikerförbundets ledamöter i LO:s representantskap:

Pontus Boström, Louise Olsson och Mikael Pettersson

Elektrikerförbundets representant i LO:s styrelse:

Urban Pettersson