I början av juni skedde ett allvarligt tillbud på Kungsängsverket i Uppsala. Reningsverket byggs ut och moderniseras, och för att göra elinstallationer är elektriker på plats.

Vid det aktuella tillfället körde två elektriker in liftar på ett våningsplan i reningsverket, detta efter att såväl projektledare som byggarens representant gett tumme upp att det var okej att köra med liftar där.

Men av en slump stöter de på en av byggarens arbetare som säger att det nog inte är en så bra idé, då vissa golv på våningsplanet inte tål att köras på. På vissa håll riskerar hela liften att rasa igenom golvet.

”Kunde slagit ihjäl oss”

Under golven finns tomma bassänger, 4-5 meter djupa. Vissa av bassängerna är täckta med körplåtar och under dessa arbetar andra människor. På det våningsplan där elektrikerna körde in liftar fanns inga avspärrningar för var det var osäkert att köra. Att ingen olycka inträffade berodde alltså endast på tur.

”Så hade vi inte av en slump träffat på dom [byggarens arbetare, reds anm] så finns det en stor risk att vi hade rasat igenom och slagit ihjäl oss”, skriver elektrikerna i anmälan till Arbetsmiljöverket.

Elektrikerna fick även veta att en utsättare tidigare varit på väg att braka igenom golvet med lift. Trots detta hade inga åtgärder vidtagits.