Vad är en strömgenomgång?

Vid strömgenomgång blir kroppen en del av den elektriska kretsen. 

Strömmen går oftast mellan hand och fot eller från hand till hand. Strömmen följer nerver, blodkärl och muskler, som har låg elektrisk resistens.

En kort strömstöt med låg spänning 12-24 V, ger inga bestående skador. 

Vilka symtom ger en strömgenomgång?

Oregelbundna hjärtslag eller att hjärtat slår snabbare. Muskelkramper. Strömmen kan påverka många olika vävnader i kroppen och skelettet. 

Vilka skador kan man få?

Brännskador och muskelkramper. Då kan du få skador på muskelfästena eller drabbas av en fallolycka och få frakturer. 

Men hur stora skadorna blir beror, enligt Elsäkerhetsverket, på hur stark strömmen är, hur länge din kropp utsätts för den, och hur stor del av kroppen som kommer i kontakt med strömkällan. 

Vad ska jag göra om jag får strömgenomgång?

Kontakta sjukvården på en gång. Gör det även om det bara är en mindre olycka. Berätta att du drabbats av en elolycka. Kräv en undersökning av vården.

Det är ganska vanligt att vården missar den här typen av skador. 

Kom ihåg att skadorna också kan visa sig längre fram i livet, som skador på nervsystemet, tinnitus, muskelförtvining, minnesförlust eller hjärtflimmer. 

Kan jag dö av en strömgenomgång?

Ja. I värsta fall kan ditt hjärta stanna. 

Vid 15 till 20 mA kan du inte släppa greppet, från 30 mA ökar ditt blodtryck och hjärtat börjar slå oregelbundet. Över 30 mA i 0,5-1 sekund kan du dö av, enligt Elsäkerhetsverkets hemsida.


Källor: 1177, Internetmedicin, Elsäkerhetsverket